Intranet là gì

Tóm lại, Intranet là mạng riêng nằm trong doanh nghiệp được sử dụng để chia sẻ một cách an toàn thông tin công ty và tài nguyên máy tính giữa các nhân viên.

Mạng nội bộ cũng có thể được sử dụng để tạo điều kiện làm việc theo nhóm hoặc thông qua liên kết từ xa. Intranet không được nhầm lẫn với Internet vì có một số điểm khác biệt chính.

Intranet – Định nghĩa,Nó là gì? Bạn có cần nó trong Doanh nghiệp của mình không?


Internet với Intranet

Sự khác biệt chính giữa Internet và Intranet đó là Internet có thể được truy cập bởi bất kỳ ai từ bất kỳ đâu, nó là mạng công cộng.

Ngược lại, Intranet chỉ có thể được try cập bởi những người có thể đăng nhập được xác thực và được kết nối với mạng LAN hoặc VPN được yêu cầu.

Intranet – Định nghĩa,Nó là gì? Bạn có cần nó trong Doanh nghiệp của mình không?

Những điểm khác nhau của Internet và Intranet:

- Internet là mạng công cộng trong khi Intranet là mạng riêng.

- Intranet an toàn và bảo mật hơn vì nó riêng tư.

- Internet có thể có người dùng không giới hạn vì nó là công khai trong khi Intranet chỉ giới hạn ở những người có quyền truy cập.

- Thông tin trên Intranet bị hạn chế và chỉ những người có quyền truy cập mới có thể truy cập được trong khi Internet có thông tin không giới hạn cho bất kỳ ai.


Intranet hoạt động như thế nào?

Để có một Intranet an toàn và ổn định,cần có một máy chủ web để quản lý tất cả các yêu cầu đối với các tệp lưu trữ trên máy chủ. Máy chủ web chịu trách nhiệm tìm tệp được yêu cầu và phân phối tệp đó đi đến máy tính thích hợp.

Thông thường Intranet sẽ bao gồm một số mạng cục bộ được liên kết với nhau(LAN) cũng như các đường truyền thuê riêng trong mạng diện rộng WAN. Intranet sử dụng TCP/IP,HTTP và các giao thức Internet khác và Intranet bao gồm các kết nối với Internet bên ngoài thông qua một hoặc nhiều máy tính.

Để một nhân viên có thể truy cập Intranet, họ phải có một mật khẩu mạng đặc biệt và được kết nối với mạng LAN. Nếu bạn có nhân viên ở xa, họ có thể kết nối từ xa với Intranet thông qua mạng riêng ảo VPN.

Để giữ cho Intranet được an toàn, phần mềm Fireware là điều cần thiết vì nó nằm giữa Internet bên ngoài và Intranet của bạn,Fireware sẽ đảm bảo giám sát tất cả các gói dữ liệu đến và đi đảm bảo không có người dùng trái phép hoặc các yêu cầu đột ngột.


Lợi ích của Intranet

Có nhiều lợi ích khi thiết lập Intranet trong tổ chức bao gồm:

- Cải thiện khả năng cộng tác, chia sẻ thông tin, làm việc theo nhóm trong tổ chức.

- Chi phí thực hiện và vận hành thấp.

- Intranet có thể được sử dụng như một môi trường thử nghiệm các ý tưởng mới trước khi được xuất bản lên trang web Internet chính của công ty.

- Intranet cung cấp cho các tổ chức khả năng sử dụng nó như một mạng nội bộ cho phép tham gia và tương tác, ngay cả đối với nhân viên ở các vị trí khác nhau.

Intranet – Định nghĩa,Nó là gì? Bạn có cần nó trong Doanh nghiệp của mình không?


Thách thức của Intranet

Với bất cứ điều gì, có thể có những thách thức và sau đây là một số thách thức của Intranet:

- Mạng nội bộ chỉ có lợi nếu có sẵn nội dung, thông tin liên lạc và tài liệu. Việc thiếu người dùng mạng nội bộ trở nên vô dụng.

- Nếu mạng nội bộ không được quản lý sử dụng và nếu nội dung không được cập nhật, người dùng sẽ mất hứng thú.

- Các mạng nội bộ cần được cập nhật và duy trì với việc kiểm tra bảo trì thường xuyên nếu không chúng sẽ trở nên lỗi thời và không còn thích hợp.