Internet Messaging Access Protocol(IMAP) là một tiêu chuẩn internet mô tả một giao thức để truy xuất thư từ một máy chủ email. Khi bạn sử dụng IMAP, bạn có thể đồng bộ hóa các ứng dụng trên nhiều máy tính truy cập vào cùng một tài khoản email, để hiển thị cùng một trạng thái và thông báo.

IMAP là gì: Mọi thứ bạn cần biết về IMAP


IMAP giúp đồng bộ hóa tin nhắn email

Thông thường, các email được lưu trữ và sắp xếp trong các thư mục trên máy chủ email. Ứng dụng email khách trên máy tính và thiết bị di động sao chép cấu trúc đó và đồng bộ hóa các hành động(chẳng hạn như xóa hoặc di chuyển thư) với máy chủ. Với IMAP, bạn có thể di chuyển thư giữa các thư mục một cách liền mạch và luôn có cùng một chế độ xem tài khoản của mình, cho dù bạn đang truy cập trực tuyến hoặc thông qua ứng dụng khách.


IMAP và các giao thức email khác

IMAP là một tiêu chuẩn mới và nâng cao hơn để lưu trữ và truy xuất thư so với Post Office Protocol (POP). Với POP, bạn chỉ có thể lưu trữ và quản lý tin nhắn cục bộ trên một máy tính hoặc thiết bị. Do đó, POP dễ triển khai hơn, ổn định và đáng tin cậy hơn IMAP.

Tuy nhiên, POP bao gồm nhiều chức năng hạn chế hơn. Nó chỉ cho phép một chương trình email tải thư xuống máy tính hoặc thiết bị, cho phép bạn giữ một bản sao trên máy chủ để tải xuống trong tương lai. POP cho phép khách hàng của bạn theo dõi những tin nhắn nào đã được tìm nạp, nhưng có khả năng quá trình này có thể không thành công, dẫn đến nhiều lượt tải xuống cùng một tin nhắn. Ngoài ra, với POP bạn không thể truy cập cùng một tải khoản email từ nhiều thiết bị và đồng bộ hóa các hành động giữa chúng.

Tiêu chuẩn IMAP không bao gồm các hoạt động gửi email. Để gửi email, bạn phải thiết lập ứng dụng khách của mình cũng sử dụng Simple Mail Transfer Protocol – SMTP.


Nhược điểm của IMAP

Các tính năng nâng cao của IMAP làm cho nó phức tạp hơn. Ví dụ: sau khi bạn gửi một tin nhắn qua SMTP, nó phải được truyền lại qua IMAP để được lưu trữ trong thư mục Đã gửi của tài khoản IMAP.

IMAP khó triển khai, máy khách và máy chủ email IMAP có thể khác nhau về cách chúng diễn giải tiêu chuẩn. Các lập trình viên có thể gặp khó khăn với việc triển khai từng phần và tiện ích mở rộng.


Tiện ích mở rộng IMAP

Tiêu chuẩn IMAP cơ bản cho phép mở rộng giao thức và các lệnh riêng lẻ trong đó. Nhiều phần mở rộng IMAP đã được xác định hoặc triển khai. Một số phổ biến nhất được liệt kê dưới đây.

- IDLE : cho phép thông báo thời gian thực về email đã nhận.

- SORT : sắp xếp các thư mục tại máy chủ để chương trình email có thể tìm nạp một số thư nhất định mà không cần tải tất cả chúng xuống.

 - THREAD: cho phép ứng dụng email truy xuất các thư liên quan mà không cần tải tất cả trong một thư mục.

- CHILDREN: thực hiện một số hệ thống phân cấp thư mục

- Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) chỉ định quyền cho từng người dùng trong từng thư mục IMAP.