IIS là viết tắt của Internet Information Service,còn được gọi là máy chủ web Windows có sẵn trên hầu hết các phiên bản của hệ điều hành Microsoft Windows và chiếm vị trí thứ 2 về mức độ sử dụng tổng thể sau Apache HTTP Server trên Internet.

Nó lưu trữ các trang web, ứng dụng web và dịch vụ mà người dùng hoặc nhà phát triển cần. Nhiều phiên bản đã xuất xưởng trở lại như IIS1 trên Windows 3 và với hầu hết mọi hệ điều hành Windows mới đều có phiên bản IIS mới.


Phiên bản và Lịch sử

Microsoft Windows Server 2003 hoặc IIS 6 là phiên bản cũ nhất mà bạn muốn chạy cho bất kỳ thứ gì ngoài sở thích hoặc thử nghiệm, phiên bản này hỗ trợ IPv6 cũng như các biện pháp bảo mật hiện đại.

Tuy nhiên trong môi trường chuyên nghiệp , IIS 8.5 hoặc 10 sẽ nhận được các bản cập nhật phần mềm chính thức trong nhiều năm tới và hỗ trợ các ứng dụng và nhu cầu hiện đại hơn.

- IIS 6 hoặc Windows Server 2003 không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật nào từ Microsoft,ngưng hỗ trợ IPv6 và hầu hết các biện pháp bảo mật cần thiết cho nhu cầu lưu trữ đơn giản với ít ngân sách.

- IIS 7 xuất xưởng cùng với Windows Vista và có hỗ trợ tốt hơn cho .NET framework và một số cải tiến bảo mật so với IIS 6.

- IIS 7.5 được vận chuyển với Windows 7 và hỗ trợ thêm TLS 1.1 và 1.2 . Hỗ trợ mở rộng sẽ kết thúc vào năm 2020, đây là phiên bản cũ nhất nhận được hỗ trợ chính thức từ Microsoft.

- IIS 8 còn được gọi là Microsoft Web Server 2012 đã bắt đầu hỗ trợ SNI hoặc liên kết SSL với tên máy chủ thay vì địa chỉ IP và mở rộng quy mô đa lõi. Hỗ trợ sẽ kéo dài đến năm 2023.

- IIS 8.5 xuất xưởng với Windows 8.1 và có các tính năng mới như Khả năng ghi nhật ký nâng cao và Kích hoạt trang web động.

- IIS 10 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và sẽ hỗ trợ công nghệ hiện đại như HTTP/2 và Powershell 5.0.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, hãy cân nhắc mua phiên bản mới nhất mà phần cứng của bạn có thể chạy.

IIS 8.5 hiện là phiên bản ổn định và an toàn nhất đến thời điểm bài viết này, tuy nhiên khi hết bản beta IIS 10 sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất của bạn. Nếu bạn đang lưu trữ một trang web cơ bản của riêng mình và không có khả năng mua phiên bản mới hơn, hãy cân nhắc Apache Server thay vì bất kỳ thứ gì cũ hơn IIS 6.


Virtual Directories

IIS cho phép bạn tạo các trang, ứng dụng và thư mục ảo để chia sẻ thông tin với người dùng qua Internet hoặc nội bộ trên mạng nội bộ như mạng gia đình.

Khái niệm này đã tồn tại trong các phiên bản cũ của IIS, nhưng một số đã thay đổi đã diễn ra trong IIS 7 và thay đổi định nghĩa và chức năng của khái niệm này.

Virtual Directories là tên mà bạn chỉ định trong IIS và ánh xạ tới một thư mục vật lý trên máy chủ tương tự như cách DNS ánh xạ một URL tới một địa chỉ IP.

Tên thư mục trở thành một phần của ứng dụng cho phép người dùng điều hướng đến trang web hoặc ứng dụng và có quyền try cập vào nội dung được lưu trữ trên máy chủ. Nội dung này có thể là chính một trang web hoặc một phương tiện như ảnh hoặc video trong ứng dụng web hoặc trang web.

Trong IIS 6.0, các thư mục và ứng dụng ảo được coi là những đối tượng riêng biệt mặc dù chúng giống nhau. Một ứng dụng không phải là một đối tượng riêng biệt về mặt vật lý với một thư mục ảo thay vào đó một ứng dụng thực sự chỉ là một thư mục ảo với một trong các thuộc tính sau trong siêu dữ liệu của nó: AppFriendlyName, AppRoot, Applsolated và AppPoolID.

Vấn đề duy nhất là tạo ra một hệ thống mà các ứng dụng trong một nhóm sẽ không được phép giao tiếp với các ứng dụng trong nhóm khác trên cùng máy chủ.

Trong IIS 7 trở lên, các thư mục và ứng dụng ảo là các đối tượng riêng biệt và hoạt động theo cách đó, chúng tồn tại trong mối quan hệ phân cấp chẳng hạn như một trang web có thể chứa một hoặc nhiều ứng dụng, một ứng dụng chứa một hoặc nhiều thư mục ảo và một thư mục ảo ánh xạ tới một thư mục vật lý trên máy tính.


LOG Files

Các tệp nhật ký ghi lại các hành động khác nhau trên máy chủ của bạn, chúng thường được đặt tại %SystemRoot%\System32\Logfiles\.

Tên dịch vụ nên được thay thế bằng dịch vụ mà bạn đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết.Nó sẽ hiển thị mọi thứ từ ngày và thời gian xảy ra sự cố với địa chỉ IP nào và lượng dữ liệu được gửi đến và từ máy chủ của bạn.


Ports

Thông thường, máy chủ của bạn sẽ sử dụng cổng 80 cho lưu lượng HTTP, tuy nhiên điều này có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc nhu cầu của ứng dụng khác trên máy tính của bạn.