Tắt Sidebar / Desktop Gadgets trong Windows 7

Hướng dẫn tắt Sidebar – Desktop Gadgets trên Windows 7

 Để tắt chúng,bạn chỉ cần mở Control Panel và nhập từ “features” trên ô tìm kiếm. Tìm liên kết đến “Turn Windows features on or off”.

Hướng dẫn tắt Sidebar – Desktop Gadgets trên Windows 7
 

Tại thẻ Windows Features,tìm đến checkbox Windows Gadget Platform và bỏ tích checkbox

Hướng dẫn tắt Sidebar – Desktop Gadgets trên Windows 7

Bây giờ,mục này sẽ biến mất khỏi màn hình cũng như Menu của bạn.

Hướng dẫn tắt Sidebar – Desktop Gadgets trên Windows 7