Hướng dẫn tạo Shared Folder cho các bộ phận trong QNAP

Việc tạo các Shared Folder cho các phòng ban,bộ phận sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý tập trung tài nguyên dữ liệu,cũng như có thể chia sẻ các dữ liệu đấy cho nhiều người nếu cần thiết.Ngay sau đây Ting3s sẽ hướng dẫn các bạn tạo Shared Folder nhé

Trước tiên để tạo được 1 Shared Folder thì các bạn cần phải tạo 1 Disk Volume để chứa Shared Folder này. Các bạn cùng xem lại bài viết trước Hướng dẫn tạo Disk Volume,Storage/Snapshots trong QNAP


Bước 1: Tại giao diện trang chủ của QNAP các bạn chọn Control Panel

Bước 2: Trong giao diện của Control Panel > Chọn Shared Folders

Bước 3: Tạo mới một Shared Folder, Chọn Create > Shared Folder

Bước 4: Các bạn tiến hành Đặt tên cho Shared Folder,Ghi chú Disk Volume nơi chứa Shared Folder nhé.Ở bài viết trước mình đã tạo sẵn 1 Disk Volume tên là TING3S rồi,giờ mình chỉ cần chọn vào là được. > Create

Bước 5: Sau khi tạo xong các bạn tiến hành vào chỉnh sửa quyền truy cập cho các phòng ban mà bạn muốn.

Tại cột Action > Edit Shared Folder Permisssion 

Bước 6: Tích vào dấu Apply and Replace all exitsing permissons of this folder files and subfolders để tất cả các file nhỏ bên trong đều có quyền tương tự nhé. > Add 

Bước 7 : Các bạn chọn nhóm user để phần quyền,tích chọn vào các loại quyền

RO : Read only - Chỉ có thể xem

RW: Read Write - Có quyền xem và sửa

Deny: Không được truy cập vào 


LỜI KẾT

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn việc tạo 1 Shared Folder trong QNAP rồi nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình nhé.

Chúc các bạn thành công!

Close Menu