Trước tiên để tạo được 1 Shared Folder thì các bạn cần phải tạo 1 Disk Volume để chứa Shared Folder này. Các bạn cùng xem lại bài viết trước Hướng dẫn tạo Disk Volume,Storage/Snapshots trong QNAP


Bước 1: Tại giao diện trang chủ của QNAP các bạn chọn Control Panel

Bước 2: Trong giao diện của Control Panel > Chọn Shared Folders

Bước 3: Tạo mới một Shared Folder, Chọn Create > Shared Folder

Bước 4: Các bạn tiến hành Đặt tên cho Shared Folder,Ghi chú Disk Volume nơi chứa Shared Folder nhé.Ở bài viết trước mình đã tạo sẵn 1 Disk Volume tên là TING3S rồi,giờ mình chỉ cần chọn vào là được. > Create

Bước 5: Sau khi tạo xong các bạn tiến hành vào chỉnh sửa quyền truy cập cho các phòng ban mà bạn muốn.

Tại cột Action > Edit Shared Folder Permisssion 

Bước 6: Tích vào dấu Apply and Replace all exitsing permissons of this folder files and subfolders để tất cả các file nhỏ bên trong đều có quyền tương tự nhé. > Add 

Bước 7 : Các bạn chọn nhóm user để phần quyền,tích chọn vào các loại quyền

RO : Read only - Chỉ có thể xem

RW: Read Write - Có quyền xem và sửa

Deny: Không được truy cập vào 


LỜI KẾT

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn việc tạo 1 Shared Folder trong QNAP rồi nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình nhé.

Chúc các bạn thành công!