Bước 1: Cũng như các hệ điều hành khác,các bạn cần phải chọn Ngôn ngữ,Thời gian,Bàn phím > Next

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 2: Tiến hành cài đặt > Install

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 3: Lựa chọn phiên bản cài đặt Windows Server

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 4: Tích chọn vào I accept the license terms để đồng ý với cách chính sách của Microsoft > Next

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 4:Chọn phương thức cài đặt > Custorm: Install Windows only (advanced)

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 5: Lựa chọn phân vùng để cài đặt OS Windows Server 2016.Bạn chọn New để tạo mới phân vùng cho ổ cứng

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Chọn phân vùng ổ cứng mới vừa tạo > Chọn Next

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 6: Quá trình cài đặt tiến hành,bạn chỉ cần đợi một lúc là chương trình hoàn thành, tùy thuộc vào cấu hình máy tính của bạn mà nó nhanh hay chậm nhé

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 7: Tại màn hình của Windows Server 2016 ,yêu cầu bạn cần phải ấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete để mở khóa nhé

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 8: Đặt mật khẩu cho tài khoản Administrator

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere

Bước 9: Như vậy là bạn đã hoàn tất cài đặt Windows Server 2016 thành công rồi nhé

Hướng dẫn tạo Windows Server 2016 trên vSphere


LỜI KẾT

Chỉ với một số thao tác đơn giản,bạn đã có thể cài đặt được Windows Server 2016 rồi,tiến hành trải nghiệm luôn thôi nào.

Chúc các bạn thành công!