Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

1. Các bạn cần chuẩn bị một máy Windows Server 2019. Nếu chưa biết cách cài đặt, các bạn có thể đọc lại bài viết này của Ting3s.com: Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2019

2. Tiến hành đặt IP tĩnh cho máy cần lên Domain Controller

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

3. Nhấn vào Add roles and features

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

4. Nhấn chọn Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

5. Chọn kiểu cài đặt Role-based or feature-based installation để cài đặt dựa trên vai trò hoặc dựa trên tính năng > Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

6. Lựa chọn nơi chứa các cài đặt, ở đây mình cứ để mặc định trên máy chủ luôn nhé > Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

7. Tích chọn Active Directory Domain Service

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

8. Nhấn chọn Add Features

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

9. Tiếp theo, các bạn có thể chọn các tính năng đi kèm hoặc không cần chọn, để cài đặt sau cũng được. Ở đây mình tích chọn thêm SNMP Service nhé > Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

10. Nhấn chọn Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

11. Nhấn chọn Install để tiến hành cài đặt

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

12. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, các bạn nhấn Close để tắt màn hình cài đặt

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

13. Tiếp tục bạn ra ngoài màn hình, nhấn vào biểu tượng dấu chấm than > Nhấn chọn vào Promote this server to a domain controller

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

14. Tích chọn vào Add a new forest nếu bạn đang tạo 1 domain hoàn toàn mới > Nhập tên domain > Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

15. Nhập mật khẩu cho muc DSRM để khôi phục Active Directory khi bị lỗi

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

16. Nhấn chọn Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

17. NetBIOS domain name sẽ mặc định lấy phần trước dấu . của tên domain > Chọn Next

 Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

18. Chọn vị trí lưu các Database,Log files và SYSVOL, cái này cứ để mặc định thôi nhé >Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

19. Các bạn xem lại các thông tin mà bạn lựa chọn trước đó > Next

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

20. Nhấn chọn Install để tiến hành cài đặt

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

21. Sau khi quá trình nâng cấp thành công, nhấn Close để khởi động lại máy

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller

22. Các bạn có thể tiến hành kiểm tra lại đã nâng cấp thành công lên Domain chưa nhé

Hướng dẫn nâng cấp Windows Server 2019 lên Domain Controller


LỜI KẾT

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn các bước tiến hành nâng cấp một máy Windows Server 2019 lên thành Domain Controller rồi nhé.

Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy like và share ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn thành công !