1. Rhinoceros là gì?

Rhinoceros(Rhino) là một phần mềm thương mại đơn lẻ, là một công cụ mô hình hóa 3D dựa trên nền tảng NURBS, được phát triển bởi Robert McNeel và những người cộng tác. Phần mềm này thường được sử dụng cho công nghiệp thiết kế mỹ thuật, tàu thủy, đồ trang sức, thiết kế ô tô, CAD/CAM và tạo mẫu nhanh, kỹ nghệ phục hồi ngược cũng như cho ngành công nghiệp đồ họa và sản phẩm nghe nhìn đa phương tiện.

2. Tải về - Dowload

Tải về FshareRhinoceros 5.0

Tải về Google DriverRhinoceros 5.0

3. Hướng dẫn cài đặt và crack

Sau khi bạn đã tiến hành tải xuống được Rhinoceros 5.0, bạn tiến hành giải nén và chạy file cài đặt của nó.

Có một số trang hướng dẫn các bạn cần phải ngắt kết nối mạng khi cài đặt. Nhưng với bản cài đặt này của mình thì không cần nhé.

1. Tại màn hình Welcome to the Rhinoceros 5 Setup Wizard > chọn Next

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

2. Tích chọn vào I accpet the terms in the License Agreement để đồng ý vào các điều khoản của phần mềm > Next

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

3. Trong file tải xuống,các bạn tìm đến file Serial.txt tìm Key và nhập vào nhé > Next

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

4. Lựa chọn thêm ngữ, mặc định sẽ English nhé > Next

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

5. Nhấn chọn Install

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

Quá trình cài đặt đang được diễn ra

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

6. Nhấn chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%

Và bây giờ bạn tận hưởng thành quả của mình thôi

Hướng dẫn dowload và cài đặt Rhinoceros 3D 5.0 thành công 100%