Các bạn cùng đọc lại Hướng dẫn cấu hình cơ bản Switch Cisco Phần 1 tại đây nhé. Phần 1

1. Cấu hình địa chỉ IP quản lý mạng

Bạn cần cấu hình địa chỉ IP quản lý mạng. Switch không đi kèm với địa chỉ IP theo mặc định, có nghĩa là bạn không thể kết nối với nó bằng Telnet hoặc SSH. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể chọn một mạng LAN ảo (VLAN) trên Switch và tạo một interface với địa chỉ IP. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhập lệnh sau:

Địa chỉ quản lý IP mới nằm trong VLAN1, mà các máy tính khác bây giờ sẽ sử dụng để kết nối.

2. Gán Default Gateway cho Switch

Ở giai đoạn này, bạn muốn gắn một port mặc định cho Switch. Port mặc định về cơ bản là địa chỉ của bộ định tuyến(router) mà bộ chuyển mạch sẽ giao tiếp (switch). Nếu bạn không định cấu hình Default Gateway thì VLAN1 sẽ không thể gửi lưu lượng đến mạng khác. Để gán Default Gateway, hãy nhập lệnh bên dưới (thay đổi địa chỉ IP thành địa chỉ IP của bộ định tuyến của bạn).

3. Tắt các Port không sử dụng

Cách tốt nhất , bạn nên tắt bất kỳ cổng nào không sử dụng trên Switch. Tội phạm mạng thường sử dụng các cổng không an toàn như một cách để xâm phạm mạng. Việc đóng các cổng này xuống làm giảm số lượng điểm vào mạng của bạn và làm cho Switch của bạn an toàn hơn. Nhập phạm vi cổng bạn muốn đóng bằng cách nhập lệnh sau(bạn sẽ thay đổi 0/25-48 thành các cổng bạn muốn đóng)

4. Lưu cài đặt cấu hình hệ thống của bạn

Khi bạn đã hoàn tất cấu hình bộ định tuyến, đã đến lúc lưu cấu hình hệ thống của bạn. Việc lưu cấu hình sẽ đảm bảo rằng cài đặt của bạn giống nhau khi bạn mở phiên tiếp theo. Để lưu, hãy nhập lệnh sau:

5. Tạo 1 VLAN

6. Xóa 1 VLAN

7. Gán Port vào VLAN