Các bạn có thể tải xuống phần mềm Moho v12 theo link sau đây: 

Google Driver Moho

FShare Moho

1. Chạy file cài đặt .exe của Moho > Next

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

2. Tích chọn vào I accept the agremeent để đồng ý vào các điều khoản > Next

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

3. Tới bước này các bạn chỉ cần Next - x3 lần

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

4. Nhấn chọn Install để tiến hành cài đặt

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

5. Nhấn chọn No,I will restart the computer later > Finish

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

6. Tiến hành crack, Việc đầu tiên của bạn là cần phải ngắt kết nối internet

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

7. Sau đó,tại file tải về được ban đầu. Bạn chạy file Keygen.exe và nhấn vào Gen License để xuất hiện ra Order ID License Code. 

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

8. Sau đó, bạn bật phần mềm Moho lên và chọn vào Insert Serial Number

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

9. Nhập các thông số mà phần mềm yêu cầu vào. Quan trọng nhất là bạn cần copy Order ID và License Code vào đúng ô như hình chụp của mình. > Nhấn chọn Active

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

10. Moho sẽ hiện ra một thông báo Active không thành công do không có internet > Bạn chọn vào Active Manually

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

11. Chọn tiếp vào mục Create Activation Request để tạo ra một file có tên Moho_ActivationRequest.txt. Bạn cần lưu file này xuống máy.

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

12. Tiếp theo, bạn quay lại Keygen.exe và nhấn vào Gen Activation Cert và chọn đến file Moho_ActivationRequest.txt mà bạn vừa lưu xuống máy

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

13. Sau đó Keygen.exe sẽ tiếp tục tạo ra file có tên là activation_certificate.txt, bạn cũng lưu nó về máy

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

14. Bạn quay lại phần mềm Moho và nhấn chọn vào Active > Tìm đến đường dẫn lưu file activation_certificate.txt mà bạn vừa lưu xuống.

Hướng dẫn cài đặt và Crack phần mềm Moho Pro V12 năm 2021

15. Như vậy là bạn đã Active thành công phần mềm Moho rồi nhé.


LỜI KẾT

Nếu các bạn cảm thấy bài viết hữu ích hãy like và share ủng hộ Ting3s.com nhé. Chúc các bạn thành công!