SQL Server đã trở thành một trong những RDBMS phổ biến nhất đang được sử dụng ngày nay. Microsoft SQL Server 2019 là bản phát hành mới nhất của Microsoft trong SQL Server dọc sản phẩm RDBMS của họ. Trong hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt SQL Server 2019 trên Windows Server 2016 chạy trong máy ảo.

SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Đây là một sản phẩm doanh nghiệp có thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng quan trọng nào để phục vụ các yêu cầu kinh doanh của khách hàng. SQL Server đã trở thành hệ thống RDBMS phổ biến nhất cho các ứng dụng doanh nghiệp như SAP trên đám mây cũng như triển khai trung tâm dữ liệu tại chỗ.

Phiên bản mới nhất hiện có cho SQL Server là SQL Server 2019. Mình sẽ đi từng bước để cài đặt phiên bản mới nhất của SQL Server trên Windows Server 2016 chạy trên VMware Workstation 14.

Hãy bắt đầu cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016.


Quy trình từng bước để cài đặt SQL Server 2019 trên Windows Server 2016

1. Bước đầu tiên để cài đặt SQL Server 2019 là có trình cài đặt hoặc ảnh ISO. Nếu bạn không có tệp thiết lập, bạn có thể tải xuống các phiên bản miễn phí (Phiên bản đánh giá hoặc dành cho nhà phát triển) từ trang web của Microsoft . Tôi đã tải xuống trình cài đặt phiên bản dành cho nhà phát triển SQL Server 2019 cho phần trình diễn này. Bạn có thể xem trình cài đặt đã tải xuống trong hình ảnh bên dưới. Nếu bạn đã mua phiên bản doanh nghiệp hoặc tiêu chuẩn, bạn có thể sử dụng nó để cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

2. Bước tiếp theo là thực thi trình cài đặt này để bắt đầu quá trình cài đặt. Nhấp chuột phải vào tệp đã tải xuống và nhấp vào "Run as administrator".

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

3. Bạn sẽ thấy màn hình bên dưới sau khi nhấp vào tệp trình cài đặt. Ở đây bạn cần chọn một trong 3 tùy chọn được hiển thị trong hình dưới đây.

- Basic

- Custom

- Dowload media

Mô tả về từng loại cài đặt cũng được đưa ra. Đọc kỹ và chọn tùy chọn thích hợp. Mình đã chọn Custom.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

4. Sau khi chọn tùy chọn của bạn, bạn sẽ thấy màn hình bên dưới để chỉ định vị trí nơi phương tiện SQL Server sẽ được tải xuống. Chọn bất kỳ vị trí nào mà bạn có đủ dung lượng để lưu tệp này.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Mình đã chọn một vị trí khác với vị trí mặc định. Nhấp vào "Install" sau lựa chọn này.

Thiết lập SQL Server sẽ được tải xuống tại vị trí nhất định của bạn và sau đó quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

5. Bạn có thể thấy quá trình tải xuống thiết lập SQL Server đã bắt đầu trong màn hình bên dưới. Bạn cũng có thể xem tốc độ tải xuống, tổng kích thước của tệp đang trong quá trình tải xuống và tổng kích thước đã tải xuống cùng với thanh tiến trình.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Dưới đây là một dạng xem khác của thanh tiến trình tải xuống, nơi bạn có thể tìm hiểu về tệp.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Bạn có thể thấy rằng gói thiết lập SQL Server đã được tải xuống thành công. Trình cài đặt đã bắt đầu xác minh tình trạng của tệp đã tải xuống để đảm bảo rằng tệp không bị hỏng.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Sau khi hoàn tất thành công xác thực tính toàn vẹn, một cửa sổ khác có tên SQL Server 2019 sẽ xuất hiện đề cập đến "Please wait while Microsoft SQL Server 2019 Setup processes the current operation".

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

6. Sau đó, bạn sẽ thấy SQL Server Installation Center sau khi cửa sổ bật lên ở trên biến mất. Màn hình này giống như trung tâm cài đặt của các phiên bản SQL Server cũ hơn.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Nhấp vào tab thứ hai "Installation" từ ngăn bên trái để truy cập tất cả các tùy chọn cài đặt có thể có cho phiên bản SQL Server này. Bạn có thể thấy các tùy chọn này trong hình ảnh bên dưới. Chúng ta phải cài đặt SQL Server Database Engine. Chọn tùy chọn đầu tiên được hiển thị trong hình ảnh bên dưới để bắt đầu trình hướng dẫn thiết lập SQL Server 2019. Nếu bạn muốn cài đặt các mô-đun khác, hãy chọn các tùy chọn của bạn cho phù hợp.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

7. Khi chúng tôi chọn tùy chọn đầu tiên để bắt đầu cài đặt phiên bản SQL Server độc lập, chúng tôi sẽ thấy màn hình bên dưới để nhập khóa sản phẩm của phần mềm này. Nhập khóa sản phẩm nếu bạn đã mua sản phẩm này. Khi chúng tôi đang cài đặt phiên bản dành cho nhà phát triển, phiên bản này đã được chọn trong cửa sổ này. Chọn "Next" để tiếp tục.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

8. Màn hình tiếp theo sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn chấp nhận các điều khoản cấp phép. Nhấp vào hộp kiểm như hiển thị trong màn hình bên dưới và chọn "Next" để tiếp tục.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

9. Màn hình tiếp theo sẽ kiểm tra các quy tắc chung như một phần của điều kiện tiên quyết cơ bản để cài đặt. Bạn có thể thấy tất cả các điều kiện tiên quyết đã được thông qua và được hiển thị bằng dấu kiểm màu xanh lá cây trong hình ảnh bên dưới. Nếu bất kỳ quy tắc nào không thành công, trước tiên bạn nên sửa lại các quy tắc đó và sau đó tiến hành cài đặt. Nhấp vào "Next" để chuyển đến cửa sổ tiếp theo.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

10. Màn hình tiếp theo sẽ mở ra để cấu hình các bản cập nhật của Microsoft cho phần mềm SQL Server này. Nếu bạn chọn cấu hình các bản cập nhật của Microsoft, chúng sẽ tự động áp dụng các bản cập nhật bảo mật cho hệ điều hành cũng như SQL Server.

Mình không chọn tùy chọn này vì tôi tin vào việc áp dụng các bản vá với kế hoạch phù hợp trong một số cửa sổ nhất định.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

11. Màn hình tiếp theo sẽ thực hiện xác nhận các quy tắc cài đặt như một phần của điều kiện tiên quyết. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào trong kiểm tra quy tắc này, trước tiên hãy sửa các quy tắc đó cho cài đặt và sau đó bắt đầu cài đặt, nếu không quá trình cài đặt của bạn sẽ không thành công.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

12. Sau khi tất cả các quy tắc cài đặt được thông qua, bạn có thể bỏ qua các cảnh báo và sửa chúng sau đó, trang tiếp theo sẽ yêu cầu bạn chọn các tính năng mà bạn muốn cài đặt. Bạn có thể xem tất cả các thành phần đi kèm với sản phẩm này trên màn hình bên dưới. Tôi đã chọn công cụ cơ sở dữ liệu vì đây là những gì tôi cần. Bạn có thể chọn các thành phần khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Bạn cũng có thể nhập thư mục gốc và thư mục nổi bật được chia sẻ nơi bạn muốn cài đặt SQL Server 2019. Tôi đã để nguyên vị trí mặc định cho cài đặt này nhưng nếu bạn muốn cài đặt nó trong một ổ đĩa hoặc vị trí riêng biệt, hãy thực hiện các thay đổi cho phù hợp.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

13. Nhấp vào "Next" sau khi chọn các tính năng và thư mục cài đặt SQL Server mong muốn của bạn. Cửa sổ tiếp theo sẽ cấu hình tên phiên bản SQL Server. Vì đây là lần cài đặt SQL Server đầu tiên trên máy này nên tên phiên bản mặc định MSSQLSERVER sẽ tự động được chọn. Tôi để lại tên này như là cho một cài đặt phiên bản mặc định. Nhấp vào "Next" để tiếp tục.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

14. Sau khi cấu hình phiên bản, cửa sổ tiếp theo sẽ cho phép bạn định cấu hình các tài khoản dịch vụ SQL Server sẽ được sử dụng để chạy các dịch vụ SQL Server khác nhau. Nếu bạn đang chạy máy ảo của mình trong một miền và muốn sử dụng tài khoản dịch vụ miền, bạn có thể thực hiện các thay đổi trong màn hình bên dưới. Bạn cũng có thể để lại tất cả các cài đặt với các tùy chọn mặc định.

Thiết lập SQL Server đã đưa ra thêm một cấu hình cấp máy chủ như trong hình bên dưới, tức là thiết lập cấu hình khởi tạo tệp cá thể. Nhấp vào hộp kiểm gần "Grant Perform Volume Maintenance Task privilege to SQL Server Database Engine Service". Bạn cũng có thể tìm thấy mô tả của cấu hình này gần hộp kiểm.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

15. Nhấp vào "Next" sau khi định cấu hình tài khoản dịch vụ và khởi tạo tệp tức thì. Trang cấu hình Database Engine sẽ xuất hiện sau hình trên. Đây là một cấu hình rất quan trọng cho việc cài đặt này. Bạn có thể thấy rằng có 6 tab để cấu hình dưới màn hình này.

Server Configuration

Màn hình này sẽ cho phép chúng ta thiết lập chế độ xác thực. Có sẵn 2 chế độ xác thực:

- Windows authentication mode

- Mixed Mode(SQL Server authentication and Windows authentication)

Mình đã chọn sử dụng Chế độ xác thực hỗn hợp để sử dụng Windows cũng như xác thực SQL Server.

Tiếp theo, chúng ta cần đặt mật khẩu cho tài khoản "sa". Chọn một mật khẩu mạnh trong phần này. Cuối cùng, chúng ta cần thêm một người dùng làm quản trị viên trên phiên bản SQL Server. Tôi đã tự thêm mình làm quản trị SQL Server như thể hiện trong hình ảnh bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Data Directories

Nhấp vào tab tiếp theo là "Data Directories" để định cấu hình vị trí tệp cơ sở dữ liệu. Bạn có thể thấy rằng tôi đã chọn C: \ MSSQL làm thư mục gốc dữ liệu nơi lưu trữ tất cả các tệp cơ sở dữ liệu. Bạn có thể chọn các vị trí tệp khác nhau cho tệp dữ liệu, tệp nhật ký và tệp sao lưu để giảm nút cổ chai IO và tăng hiệu suất cơ sở dữ liệu. Bạn thường không muốn lưu các tệp cơ sở dữ liệu của mình trên ổ C, nhưng tôi đang thực hiện bài tập này trong môi trường phòng thí nghiệm, đây là lý do tại sao tôi chọn một ổ để lưu tất cả các tệp. Đặt tất cả các tệp ở một vị trí không phải là phương pháp hay nhất cho môi trường sản xuất.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

TempDB

Nhấp vào "Next" để cấu hình tempdb. Tempdb là một cơ sở dữ liệu hệ thống được sử dụng cho tất cả các giao dịch tạm thời. Sẽ có tác động nghiêm trọng đến hiệu suất nếu bạn có cấu hình kém cho cơ sở dữ liệu này.

Phải có một thư mục riêng cho các tệp cơ sở dữ liệu tempdb để tăng hiệu suất IO. Bạn có thể xem tất cả các tùy chọn cấu hình trong màn hình bên dưới. Tôi đã để tất cả như mặc định. Bạn cũng nên có cùng số tệp dữ liệu so với số lõi CPU có sẵn trên máy chủ cho cơ sở dữ liệu tempdb.

Hãy nhớ rằng trong khi cấu hình cơ sở dữ liệu này, kích thước của cơ sở dữ liệu này là một phần quan trọng. Bạn có thể giữ bất kỳ kích thước nào trong khi cài đặt, nhưng nên có kích thước tối ưu cho cơ sở dữ liệu tempdb để có được hiệu suất tối đa. Đây không phải là vấn đề lớn đối với các môi trường thử nghiệm và nhà phát triển nhưng có thể rất quan trọng đối với các máy chủ sản xuất.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

MaxDOP

MaxDOP là một cấu hình mức cá thể có thể được thay đổi bất cứ lúc nào ngay cả sau khi cài đặt. Tôi để giá trị này làm mặc định. Mô tả của cấu hình này có thể được đọc trong màn hình bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Memory

Đây là một trong những cấu hình rất quan trọng để xử lý việc quản lý bộ nhớ SQL Server. Quy tắc chung là gán 80% bộ nhớ cho SQL Server và để lại 20% cho hệ điều hành nếu bạn đang chạy một máy chủ cơ sở dữ liệu chuyên dụng. Bạn có thể thay đổi giá trị này bằng cách nhấp vào nút radio được đề xuất. Nếu không, bạn có thể đi với giá trị mặc định và thay đổi nó sau khi cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

FILESTREAM

Vì tôi sẽ không sử dụng tính năng này, tôi đã để nó ở cài đặt mặc định. Bây giờ hãy nhấp vào "Next" để tiến hành cài đặt.

16. Bây giờ, hãy nhấp vào "Next" để xem trình hướng dẫn tiếp theo. Đảm bảo rằng bạn xác thực tất cả các cài đặt này mà bạn đã chọn ở bước 15. Mặc dù vậy, bạn có thể sửa đổi các cấu hình này sau.

Các quy tắc cấu hình tính năng sẽ được kiểm tra và phải được thông qua để bắt đầu cài đặt. Như bạn có thể thấy, tất cả các quy tắc được thông qua và hiển thị bằng màu xanh lá cây như thể hiện trong hình ảnh bên dưới. Nhấp vào "Next" để chuyển đến trang cuối cùng của cài đặt này.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

17. Đây là cửa sổ cuối cùng của quá trình cài đặt này. Trang "Ready to Install" này là màn hình nơi bạn có thể xác thực và xác minh tất cả các cài đặt và cấu hình bạn đã sử dụng trong các bước trước đó. Kiểm tra lại một lần để ngăn cài đặt không thành công.

Khi bạn đã ổn với tất cả các giá trị, hãy nhấp vào "Install" để bắt đầu cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

18. Sau khi nhấp vào "Install", bạn có thể thấy màn hình bên dưới, trong đó thanh tiến trình cài đặt xuất hiện.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Phần trăm hoàn thành và thanh tiến trình được hiển thị cùng với các thành phần đang xử lý trong giai đoạn này. Bạn có thể thấy điều này trong hình ảnh dưới đây.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Tiến độ hiển thị là đã hoàn thành 100% trong màn hình bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

Khi quá trình trên hoàn tất, bạn sẽ thấy một cửa sổ khác liên quan đến sự thành công hay thất bại của từng thành phần đang được cài đặt trên máy ảo này. Bạn có thể thấy tất cả các thành phần đã được cài đặt thành công trong màn hình bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016

19. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể xác nhận cài đặt theo nhiều cách. Trước tiên, hãy kiểm tra chương trình menu bắt đầu và xem liệu có bất kỳ thành phần SQL Server nào đang hiển thị dưới dạng cài đặt mới hay không. Bạn có thể thấy tất cả các thành phần SQL Server 2019 đang hiển thị trong menu bắt đầu trong hình ảnh bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2019 trên Windows server 2016