1. Shadow Copies là gì?

Là một công nghệ có trong Microsoft Windows có thể tạo bản sao lưu hoặc ảnh chụp nhanh của các tệp hoặc ổ đĩa máy tính , ngay cả khi chúng đang được sử dụng . Nó được triển khai như một dịch vụ Windows được gọi là dịch vụ Volume Shadow Copy . Dịch vụ nhà cung cấp VSS phần mềm cũng được bao gồm như một phần của Windows để các ứng dụng Windows sử dụng. Công nghệ Shadow Copy yêu cầu Windows NTFS hoặcHệ thống tệp ReFS để tạo và lưu trữ các bản sao bóng. Shadow Copies có thể được tạo trên các ổ đĩa cục bộ và bên ngoài (di động hoặc mạng) bởi bất kỳ thành phần Windows nào sử dụng công nghệ này, chẳng hạn như khi tạo một bản sao lưu Windows theo lịch trình hoặc điểm Khôi phục Hệ thống tự động.

2. Cách cài đặt Shadow Copies dữ liệu trên Windows Server 2016

- Chuột phải vào ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Shadow Copies > Chọn Configure Shadow Copies

Hướng dẫn cài đặt Shadow Copies dữ liệu trên Windows Server 2016

- Chọn ổ đĩa > Nhấn chọn Settings

Hướng dẫn cài đặt Shadow Copies dữ liệu trên Windows Server 2016

- Đặt Maximum size cho việc thực hiện Shadow Copies, mình đang để 50G

- Nhấn chọn vào Schedule

Hướng dẫn cài đặt Shadow Copies dữ liệu trên Windows Server 2016

- Tại đây các bạn có thể thấy hiện tại của mình đang có 3 job chạy vào lúc 7 sáng,12h10 trưa và 5 chiều. Các bạn có thể tùy ý tùy chỉnh theo nhu cầu của các bạn sao cho phù hợp.

- Chúng ta cần đặt lịch sao cho phù hợp để tránh ổ đĩa nhanh đầy,cũng như tránh những lúc user đang truy xuất dữ liệu sẽ làm giảm hiệu năng hệ thống

Bởi vì chủ nhật không có nhân viên làm việc, nên chúng ta không cài đặt cho nó chạy vào chủ nhật nhé.

Hướng dẫn cài đặt Shadow Copies dữ liệu trên Windows Server 2016