Hướng dẫn cài đặt công cụ máy chủ vCenter Server Appliance

Đây là một bài viết trong series CƠ BẢN VỀ VSPHERE 6.0 - PHẦN 3 - CÀI ĐẶT CÔNG CỤ MÁY CHỦ VCENTER

Điều kiện cần thiết

- Bạn phải có file ISO VCSA 6.0 RC hoặc GA

- Cần có một máy chủ ảo Windows 7/Windows Server 2012 có thể được sử dụng để cài đặt từ xa vCenter Server Appliance.

- Bạn có một máy chủ ESXi có đủ tài nguyên để lưu trữ vCenter Server Appliance.

- NTP và DNS với FQDN cho vCSA


Tiến hành cài đặt VMware Client Intergration Plug-in

1. Trước hết các bạn cần phải dowload VMware_VCSA-all-6.0.0.xxxxx.iso.

2. Sau khi bạn đã tải được file về,tiến hành mở thư mục vcsa và thực thi tệp VMware-ClientIntegrationPlugin-6.0.0.exe.


3. Trong cửa sổ VMware Client Intergration Plug-in, nhấn chọn Next.

4. Nhấn vào dấu tích để chấp nhận thỏa thuận cấp phép và chọn Next.

5. Nhấn vào Change để thay đổi thư mục cài đặt(Nếu bạn cần,còn không thì cứ để mặc định) > nhấn chọn Next.

6. Trong cửa sổ Ready to Install the Plug-in nhấn chọn Install.

7. Trong cửa sổ Installation complete nhấn chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.


Cài đặt VCSA vào ESXi Server từ xa

1. Tìm đến file dowload ban đầu mà bạn đã giải nén ra.

2. Nhấp đúp vào tệp index.html.

3. Chọn Yes khi thông báo của Internet Explorer xuất hiện.

4. Chọn Allow đối với thông báo Client Intergration Access Control.

5. Trong trang vCenter Server Appliance, nhấn nút Install.

6. Trong cửa sổ VMware vCenter Server Appliance Deployment, tích chọn để chấp nhận các điều khoản và nhấn Next.

7. Trong cửa sổ Connect to target server, nhập FQDN hoặc địa chỉ IP của máy chủ ESXi, tài khoản root . Nhấn chọn Next.

8. Nhấn vào OK trong thông báo Certificate Warning.

9. Trong cửa sổ Setup virtual machine, nhập tên công cụ của phiên bản vCSA, đặt thông tin tài khoản root của hệ điều hành và nhấn Next.

10. Trong cửa sổ Select deployment type, chọn Embedded Platform Services Controller và nhấn Next.

11. Trong cửa sổ Setup Single Sign-on, lựa chọn Configure Single Sign-on, nhập Doman,Password,Site name(bạn có thể thay đổi mặc định vsphere.local) và nhấn Next.

12. Trong cửa sổ Select appliance size, lựa cọn Embedded Tiny,Smaill,Medium hoặc Large và nhấn Next.

13. Trong cửa sổ Select datastore, chọn destination datastore,Enable Thin Disk Mode và nhấn Next.

14. Trong cửa sổ Configure database, lựa chọn Use embedded vPostgres database và nhấn Next.

15. Trong cửa sổ Network settings, lựa chọn Network IPv4/IPv6,Network type, nhập FQDN, NTP settings và nhấn Next.

16. Trong cửa sổ Ready to complete, hãy xem lại cài đặt và nhấn Finish.

17. Quá trình triển khai vCenter Server Appliance tới máy chủ ESXi từ xa sẽ bắt đầu. Qúa trình này có thể mất tới 30 phút hoặc hơn.

18. Trong phần bên dưới, bạn có thể sử dụng vSphere Client để theo dõi tiến trình cài đặt và cấu hình cũng như hỗ trợ giải quyết sự cố nào bạn có thể gặp phải.

19. Khi thông báo Installation Complete xuất hiên, hãy nhấp vào liên kết vSphere Web Client và sau đó nhấn Close.

20. Nhập thông tin đăng nhập Administrator đã xác định trước đó và nhấn Login. Lưu ý rằng bạn có thể thay đổi administrator@vsphere.local mặc định thành một tài khoản khác.

21. Ứng dụng vSphere Web Client sẽ mở ra màn hình Home.

Close Menu