Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Cacti Server trên Ubuntu Server nhé

1. Các bạn tiến hành tải xuống Ubuntu Server theo link sau ĐÂY.

2. Tiến hành tạo máy VM: Chọn New Virtual Machine

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

3. Chọn kiểu tạo VM: Create a new virtual machine(tạo mới VM) > Next

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

4. Nhập tên cho VM mới > Next

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

5. Lựa chọn nơi lưu chữ cho VM mới > Next

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

6. Lựa chọn phiên bản ESXi > Next

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

7. Lựa chọn Hệ điều hành là Linux và phiên bản Ubutun Linux 64-bit > Next

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

8. Cấu hình CPU,RAM,Hard Disk và chọn đến file ISO Ubuntu Server mà nãy bạn vừa tải xuống

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

9. Tại giao diện cài đặt Ubuntu Server, lựa chọn ngôn ngữ English

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

10. Lựa chọn Layout cho keyboard, cái này cứ để mặc định > sau đó chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

11. Cấu hình địa chỉ IPv4 cho Ubuntu Server > Chọn Edit IPv4

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

12. Nhập địa chỉ IP cho Ubuntu Server > Chọn Save

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

13. Nhấn chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

14. Nhấn chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

15. Chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

16. Cấu hình ổ đĩa mặc định là 20G > Cứ để mặc định và chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

17. Nhấn chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

18. Thông báo Confirm destructive action hiện lên > Bạn chọn Continue để tiếp tục cài đặt

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

19. Cài đặt usernamepassword cho tài khoản > Chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

20. Tại đây, bạn có tích chọn vào Install OpenSSH server bằng cách sử dụng dấu cách(Space) > Chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

21. Nhấn chọn Done

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

22. Sau khi quá trình cài đặt thành công > Bạn chọn Reboot Now

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

23. Nhấn Enter

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

24. Nhấn Enter

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

25. Nhập tài khoản và mật khẩu để tiến hành vào cặt cho Cacti nhé

Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubunto Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P1)

Như vậy là các bạn đã cài đặt thành công Ubuntu Server rồi nhé. Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn Cách cài đặt Cacti Server trên Ubuntu nhé.

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt Cacti trên Ubuntu Server Full Hướng dẫn chi tiết trên vCenter 6.7(P2)

Chúc các bạn thành công!