Tiếp tục Series làm việc với Cacti, tại bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một Device vào trong Cacti để giám sát nhé.

1. Tại mục Management > Chọn Device

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

2. Nhấn chọn biểu tượng dấu + (Add)

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

3. Tại đây các bạn nhập các thông tin của Device vào nhé. 

Mình thêm đang thêm một máy chủ Windows Server nên tại mục Device Template chọn Windows SNMP nhé.

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

4. Nhấn OK để hoàn thành cài đặt

5. Các bạn để ý thông tin như hình trên là Cacti của bạn đã kết nối thành công với Windows Server của bạn thông qua SNMP Service rồi nhé.

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

6. Thanh trạng thái Status ở trạng thái Up

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

7. Tạo các Graps cho device

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

 

8. Tại đây, các bạn tích chọn

- Hot MIB - Logged in User(Số lượng user login vào máy chủ)

- Hot MIB - Proccess(giám sát CPU máy chủ sử dụng)

- C : Label Serial...(giám sát ổ đĩa C)

- Physical Memory (giám sát sử dụng RAM)

- Cuối cùng Tích chọn vào tất cả CPU mà máy chủ bạn có,để theo dõi từng CPU một.

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

9. Nhấn chọn Create để tiến hành tạo Grap

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

10. Nhấn chọn OK

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)

11. Các bạn kiểm tra lại nhé. Đối với Cacti thường được cài mặc định sẽ là 5 phút thu thập dữ liệu 1 lần. Nên sau khi các bạn tạo Grap xong sẽ chưa hiện lên luôn. Các bạn đợi 5 phút sau để quay lại kiểm tra xem có dữ liệu chưa nhé.

Hướng dẫn cài đặt Cacti - Thêm một Device giám sát(P3)