Trong các thủ thuật trước, tôi đã giải thích cách cài đặt VMware Workstation 15.5 để tạo máy ảo và cũng như cách thiết lập máy ảo bằng VMware workstation . Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo mới được tạo bằng VMware workstation 15.5.

Windows Server 2016 là một trong những hệ điều hành máy chủ phổ biến nhất trên thế giới ngày nay và chúng ta sẽ hướng dẫn các bước cài đặt trên một máy ảo mới.

LƯU Ý: Tôi đã tải xuống file ISO Windows Server 2016 để cài đặt nó trên máy ảo mới được tạo này. Bạn có thể tải xuống hình ảnh Windows Server 2016 từ trang web của Microsoft . Tôi đang sử dụng phiên bản đánh giá có sẵn trong 180 ngày.

1. Sau khi tải xuống ảnh ISO Windows Server 2016, bạn cần gắn nó vào máy ảo mục tiêu của mình để bắt đầu cài đặt. Nếu bạn đang tạo một máy ảo mới, bạn có thể chọn ảnh ISO này trong quá trình tạo VM. Khi máy ảo được bật nguồn, nó sẽ bắt đầu đọc tệp ISO của hệ điều hành để cài đặt và bạn sẽ thấy hình ảnh bên dưới cho thấy quá trình thiết lập đang bắt đầu. Bạn cần làm theo tất cả các bước tuần tự để cài đặt hệ điều hành.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

2. Bạn sẽ thấy hình ảnh bên dưới yêu cầu bạn thực hiện một số lựa chọn để cài đặt. Có ba tùy chọn để chọn ở đây:

- Language to install (Ngôn ngữ cài đặt)

- Time and currency format (Định dạng tiền tệ và thời gian)

- Keyboard or input mothod (Bàn phím và phương thức đầu vào)

Chọn giá trị thích hợp cho mỗi tùy chọn và nhấp vào "Next" để chuyển đến cửa sổ tiếp theo. Tôi đã chọn các giá trị cho mỗi mục nhập hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

3. Sau khi bạn nhấp vào "Next", nút "Install now" sẽ hiển thị để bắt đầu cài đặt. Chọn tùy chọn này để đến cửa sổ tiếp theo.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

4. Cửa sổ tiếp theo sẽ yêu cầu bạn chọn phiên bản hệ điều hành. Bạn có thể xem tất cả các tùy chọn được đưa ra trong hình ảnh bên dưới. Chọn cái mà bạn muốn cài đặt. Tôi đã chọn cài đặt đầy đủ với phiên bản Đánh giá trung tâm dữ liệu. Một loại hệ điều hành khác là Windows core edition với các phiên bản tiêu chuẩn và trung tâm dữ liệu. Nếu bạn muốn cài đặt hệ điều hành nhẹ, bạn có thể chọn lõi Windows, nhưng bạn sẽ không nhận được bất kỳ GUI nào trong loại hệ điều hành này.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

5. Sau khi nhấp vào "Next", bạn sẽ thấy màn hình bên dưới để chấp nhận thỏa thuận cấp phép. Nhấp vào hộp kiểm để chấp nhận các điều khoản cấp phép. Chọn "Next" để tiếp tục.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

6. Tiếp theo, bạn sẽ thấy hai tùy chọn để lựa chọn tùy thuộc vào tiêu chí cài đặt của bạn. Chọn tùy chọn dựa trên nhu cầu của bạn để tiếp tục.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

7. Sau khi bạn chọn các tùy chọn thích hợp, bạn sẽ thấy hình ảnh bên dưới để chọn vị trí mà bạn muốn cài đặt hệ điều hành. Vì chúng tôi chỉ chọn một đĩa trong quá trình tạo máy ảo, nên chỉ có một đĩa hiển thị ở đây. Bạn có thể thêm các đĩa bổ sung bằng cách chọn "New" được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Bạn sẽ thấy tùy chọn bên dưới khi bạn chọn liên kết "New" để thêm đĩa bổ sung. Bạn có thể thêm kích thước và chọn "Apply" như hình bên dưới. Nhấp vào "Next" khi bạn đã chọn vị trí cài đặt hệ điều hành.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

8. Quá trình cài đặt điều hành sẽ bắt đầu. Bạn có thể thấy quá trình cài đặt đã bắt đầu trong hình ảnh bên dưới. Bạn cũng có thể xem các giai đoạn khác nhau phải hoàn thành cho quá trình cài đặt này.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Giai đoạn thứ hai đang trong quá trình và thanh tiến trình có thể được nhìn thấy trong cửa sổ cài đặt như hình dưới đây.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Khi một giai đoạn được xử lý thành công, sẽ có một dấu kiểm màu xanh lá cây bên cạnh nó. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, sẽ có một xà ngang màu đỏ. Bạn có thể thấy rằng 3 giai đoạn đầu tiên đã được xử lý thành công.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

9. Sau khi tất cả các công đoạn được xử lý thành công, quá trình thiết lập Windows sẽ khởi động lại máy ảo để hoàn tất quá trình cài đặt. Bạn có thể thấy rằng Windows đã bắt đầu giai đoạn khởi động lại sau khi xử lý tất cả các giai đoạn cài đặt được hiển thị trong hình trên.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Tại đây, chúng ta có thể thấy máy ảo mà chúng ta đang cài đặt hệ điều hành đã khởi động lại.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

10. Cửa sổ tiếp theo sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu quản trị viên. Nhập mật khẩu vào đây và nhấn enter để kết thúc quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Bước trên là bước cuối cùng của quá trình cài đặt này. Bạn có thể thấy rằng giao diện màn hình Windows đang hiển thị.

Bây giờ, sử dụng Ctrl + Alt + Delete để đăng nhập.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Nhập mật khẩu để đăng nhập vào máy này và nhấn enter.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Sau khi nhấn enter, sẽ mất một khoảng thời gian vì các dịch vụ cấu hình khác sẽ được tạo ở cấp hệ điều hành. Bạn sẽ thấy hình ảnh bên dưới trong bước này.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Bây giờ, bạn đã đăng nhập vào máy tính Windows Server 2016 mới được cài đặt của mình. Bạn có thể xem phiên bản Windows Server 2016 trong hình ảnh bên dưới.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Trang tổng quan Trình quản lý máy chủ sẽ tự động khởi chạy sau khi bạn đăng nhập vào máy ảo này. Bạn có thể sử dụng cửa sổ này để xác minh hoặc quản lý cài đặt cấp máy chủ.

Một cửa sổ bật lên khác mà bạn có thể quan sát là Cấu hình mạng. Nếu bạn đang thiết lập điều này cho mục đích thử nghiệm hoặc cho phòng thí nghiệm, hãy nhấp vào "Có" để làm cho máy ảo này có thể truy cập được đối với các máy ảo khác mà bạn đã cài đặt trong mạng này.

Hướng dẫn cách cài đặt Windows Server 2016 trên máy ảo

Chúng tôi đã cài đặt phiên bản Trung tâm dữ liệu Windows Server 2016 trên máy ảo của mình. Máy ảo này đã sẵn sàng để sử dụng.

Bước tiếp theo

Bạn đã học cách cài đặt hệ điều hành Windows Server 2016 trên máy ảo được lưu trữ trên máy trạm VMware. Bài viết tiếp theo của tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt SQL Server 2019.