Hub,Switch và Router - Hiểu rõ trong 2 phút

Chắc hẳn có nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ về chức năng của 3 thiết bị mạng này như thế nào. Hãy cùng Ting3s.com hiểu rõ chỉ trong 2 phút nhé.

 

Close Menu