Trên internet, bạn sẽ nhận thấy rằng các URL bắt đầu bằng http: hoặc https: . Các trang web sử dụng giao thức HTTP để trao đổi thông tin giữa máy chru và máy khách.

Chữ “s” bổ sung tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai giao thức. HTTP và HTTPS khác nhau về cấu hình và trường hợp sử dụng. Tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng và cách áp dụng chúng trong quá trình phát triển.

HTTP là gì?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là một giao thức internet. Nó tạo điều kiện giao tiếp giữa các máy chủ và máy khách hỗ trợ WWW(World Wide Web). Máy khách web là các thiết bị như máy tính gia đình và điện thoại di động đóng vai trò là người tiêu dùng. Trong khi đó, các máy chủ quản lý và lưu trữ dữ liệu và thông tin, cung cấp theo yêu cầu.

Máy khách và máy chủ web giao tiếp khi máy khách gửi yêu cầu HTTP. HTTP chuyển yêu cầu đến máy chủ và sau đó chuyển phản hồi lại cho máy khách. Giao tiếp HTTP liên quan đến một số tiêu chuẩn xác định cách trao đổi thông tin. Chúng bao gồm các phương thức HTTP để tả bản chất của yêu cầu mà khách hàng đưa ra.

Nhưng HTTP không an toàn lắm. Máy khách và máy chủ truyền dữ liệu qua HTTP ở dạng văn bản thuần túy, vì vậy bất kỳ ai chặn nó đều có toàn quyền truy cập vào nội dung của nó. Điều này có thể gây bất lợi khi bạn đang xử lý thông tin nhạy cảm như mật khẩu hoặc chi tiết ngân hàng.

Bạn sẽ nhận thấy nhãn Not Secure mà trình duyệt của bạn hiển thị khi bạn đang sử dụng HTTP. Nó thường hiển thị văn bản này cùng với biểu tượng cảnh báo, như trong hình:

HTTP so với HTTPS: Đâu là sự khác biệt?

HTTPS là gì?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) là một dạng HTTP được mã hóa. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản bảo mật của HTTP. HTTPS sử dụng SSL(Secure Sockets Layer) hoặc TLS(Transport Layer Security) để mã hóa lưu lượng HTTP.

Giao thức TLS bảo mật thông tin bằng cơ sở hạ tầng khóa công khai bất đối xứng. Loại hệ thống bảo mật này sử dụng khóa để mã hóa dữ liệu trong máy chủ. Khóa công khai có sẵn cho bất kỳ ai muốn tương tác với máy chủ một cách an toàn.

Dữ liệu HTTPS có thể giống như sau, vô nghĩa đối với bất kỳ ai chặn nó.

ITM0IRyiEhVpa6VnKyExMiEgNveroyWBPlgGyfkflYjDaaFf/Kn3bo3OfghBPDWo6A

Mã hóa xảy ra khi máy chủ hoặc máy khách truyền dữ liệu. Họ sử dụng mã hóa khóa chung để bảo mật dữ liệu mà chỉ khóa riêng mới có thể giải mã được. Chủ sở hữu có thể sử dụng hai phím để kiểm soát truy cập dữ liệu máy chủ. Điều này gây khó khăn cho việc truy cập trái phép vào dữ liệu.

Các trang web bảo mật sử dụng HTTPS hiển thị dấu hiệu ổ khóa bị khóa trên thanh địa chỉ của trình duyệt. Điều này cho thấy một kết nối an toàn. Hầu hết các trang web hiện nay đều sử dụng HTTP để bảo mật dữ liệu của họ. Nó đặc biệt quan trọng đối với các tổ chức có dữ liệu nhạy cảm như ngân hàng, cơ quan chính phủ và trang web thương mại điện tử.

Tại sao nên sử dụng HTTPS thay vì HTTP?

Bạn có thể sử dụng HTTP cho các trang web không có dữ liệu nhạy cảm như các dự án thực hành. Vấn đề duy nhất là các hacker có thể truy xuất và đưa dữ liệu vào các trang web.

Hầu hết các trang web hiện nay sử dụng HTTPS để bảo mật dữ liệu của họ, đặc biệt là những trang web có dữ liệu nhạy cảm như ngân hàng, cơ quan chính phủ và trang web thương mại điện tử. Các trang web có HTTPS sử dụng chứng chỉ SSL đã ký để bảo vệ thông tin mà chúng truyền tải.

HTTP so với HTTPS: Đâu là sự khác biệt?

Sử dụng HTTPS để truyền dữ liệu đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn và bảo mật. Một giao thức mới hơn, TLS, đã tiếp quản SSL trong hầu hết các trường hợp.

Làm thế nào để sử dụng HTTPS

Phần lớn các nhà cung cấp dịch vụ hosting đều cung cấp sẵn chứng chỉ TLS/SSL dưới dạng các gói. Bạn có thể sẽ phải bỏ ra một khoản phí để mua chúng, cũng có thể các nhà cung cấp sẽ free cho bạn trong gói đăng ký dùng dịch vụ hosting của bạn.