Một số dịch vụ của Google bao gồm Gmail,Drive,Docs,Meet,Groups,Chat,Keep và Voice đang gặp phải sự cố gián đoạn dịch vụ,công ty đang báo cáo về G Suite Status Dashboard.

Chúng tôi đã xác minh rằng tệp tải lên không thành công trên các dịch vụ của Google,bao gồm cả việc tải tệp đính kèm lên trong Gmail cho cả tài khoản gmail cá nhân và G Suite. Trong một số trường hợp,bạn chỉ cần soạn một email mới hoặc thư trả lời không thành công.

Lần đầu tiên Google cho biết họ đang điều tra các vấn đề với Gmail vào lúc 1:29AM ET. Sau đó họ cung cấp xác nhận chính thức về một loạt vấn đề:

Sự cố Gmail,Meet recording,tạo tệp trên Drive,sự cố tải lên của người dùng CSV trong Admin Console và sự cố gửi tin nhắn trong Google Chat

Kể từ 3:12 AM ET,Google cho biết cuộc điều tra của họ đang diễn ra và họ dự định cung cấp bản cập nhật trước 4:21 AM ET với nhiều thông tin vấn đề.