Loại Cat6 là tiêu chuẩn cáp Ethernet được xác định bởi Hiệp hội Electronic Industries Association and Telecommunications Industry Association. Cat6 là thế hệ thứ sáu của cáp Ethernet xoắn đôi được sử dụng trong mạng gia đình và mạng doanh nghiệp. Cáp Cat6 tương thích ngược với các tiêu chuẩn Cat5 và Cat5e trước đó.


Cách hoạt động của cáp Cat6

Cáp loại 6 hỗ trợ tốc độ dữ liệu Gigabit Ethernet là 1 gigabit mỗi giây. Các loại cáp này có thể chứa các kết nối Ethernet 10 Gigabit trong một khoảng cách giới hạn – thường là khoảng 60m cho một cáp duy nhất. Cáp Cat6 chứa 4 cặp dây đồng và sử dụng tất cả các cặp để truyền tín hiệu nhằm đạt được hiệu suất cao.

Các thông tin cơ bản khác về cáp Cat 6 bao gồm:

- Các đầu của cáp Cat6 sử dụng đầu nối chuẩn RJ-45 giống như các thế hệ cáp Ethernet trước đây.

- Cáp được xác định là Cat 6 bằng cách xem chữ dọc theo vỏ cách điện.

- Phiên bản nâng cao của Cat6, được gọi là Cat 6a,hỗ trợ tốc độ lên đến 10Gbps ở khoảng cách xa hơn.


Cat 6 so với Cat 6a

Tiêu chuẩn cáp tăng cường loại 6, hoặc Cat 6a được tạo ra để cải thiện hơn về hiệu suất của cáp Ethernet Cat 6. Sử dụng Cat 6a cho phép tốc độ dữ liệu 10 Gigabit Ethernet qua một dây cáp chạy lên đến 100m. Cat 6 hỗ trợ Ethernet 10 Gigabit chỉ với chiều dài cáp khoảng 50m. Với hiệu suất cao hơn, cáp Cat 6a thường có giá trị cao hơn Cat 6 và dày hơn 1 chút. Cat 6a vẫn sử dụng các đầu nối RJ-45 tiêu chuẩn.


Cat 6 so với Cat 5e

Cat 5e thiếu một số cải tiến kỹ thuật có trong Cat 6, nhưng nó hỗ trợ cài đặt Gigabit Ethernet với chi phí thấp hơn. Giống như Cat 6, Cat 5e sử dụng sơ đồ báo hiệu 4 cặp dây để đạt được tốc độ thông lượng dữ liệu của nó. Tuy nhiên, Cat 5e chứa 4 cặp dây nhưng chỉ sử dụng 2 trong số các cặp.

Cat 6 có giá thành cao hơn so với Cat 5e, nhưng nó lại bù lại với việc này đó là tốc độ được cải thiện lên đáng kể.


Hạn chế của Cat 6

Giống như tất cả các loại EIA/TIA xoắn đôi khác, các đường chạy cáp Cat 6 riêng lẻ được giới hạn ở độ dài khuyến nghị tối đa là 100m cho tốc độ kết nối. Cáp Cat 6 hỗ trợ kết nối Ethernet 10 Gigabit ở khoảng 50m.