1. Hub

Một Hub đóng vai trò là điểm trung tâm mà tất cả các máy chủ trong mạng kết nối với nhau. Hub là một thiết bị OSI Lớp 1 và không có khái niệm về frames hoặc địa chỉ Ethernet. Nó chỉ đơn giản là nhận một tín hiệu từ một cổng và gửi nó đến tất cả các cổng khác. Đây là là một ví dụ về Hub Ethernet 4 cổng:

Giải thích cách hoạt động,tác dụng của Hub-Switch-Router trong Mạng

Các Hub không có cách nào phân biệt được tín hiệu nên được gửi đến cổng nào,thay vào đó một tín hiệu điện điện được gửi ra mỗi cổng. Tất cả các nút trên mạng sẽ nhận giữ liệu và dữ liệu cuối cùng sẽ đến đích chính xác,nhưng với nhiều lưu lượng mạng không cần thiết.

Giải thích cách hoạt động,tác dụng của Hub-Switch-Router trong Mạng

Trong ví dụ trên,bạn có thể thấy rằng trung tâm đã gửi tín hiệu nhận tất cả các cổng khác,ngoại trừ cổng đến. Do đó,các bộ chuyển mạch được coi là lỗi thời và bộ chuyển mạch thường được sử dụng thay thế trong các mạng LAN hiện đại. Hub có nhiều nhược điểm so với Switch,chẳng hạn như :

- Họ không nhận thức được giao thông đi qua họ

- Họ chỉ tạo một miền xung đột lớn

- Một trung tâm thường hoạt động ở chế độ bán song công

- Một trung tâm thường hoạt động ở chế độ bán song công

- Cũng có một vấn đề bảo mật với các trung tâm vì lưu lượng được chuyển tiếp đến tất cả các cổng,điều này làm cho nó có thể nắm bắt tất cả các lưu lượng trên mạng bằng một trình kiểm tra mạng.


2. Switch

Cũng giống như hub và bridge,Switch được sử dụng để kết nối với nhiều host với nhau,nhưng nó có nhiều ưu điểm chơn chúng. Switch là thiết bị OSI Layer 2,có nghĩa là nó có thể kiểm tra được băng thông đã nhận và đưa ra quyết định chuyển tiếp. Mỗi cổng trên một công tắc là một miền xung đột riêng biệt và có thể chạy ở chế độ song công (full duplex mode).

Giải thích cách hoạt động,tác dụng của Hub-Switch-Router trong Mạng

Một bộ chuyển mạch quản lý luồng dữ liệu qua mạng bằng cách kiểm tra địa chỉ MAC đích của frames đến và chỉ chuyển tiếp khung đến máy chủ lưu trữ dữ liệu. Mỗi bộ chuyển mạch có một bảng động được gọi là bảng địa chỉ MAC ánh xạ địa chỉ MAC tới các cổng. Với thông tin này,một bộ chuyển mạch có thể xác định hệ thống nào đang đặt trên cổng nào và nơi gửi khung đã nhận.

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của Switch,hãy xem ví dụ sau:

Giải thích cách hoạt động,tác dụng của Hub-Switch-Router trong Mạng

Như bạn có thể thấy từ ví dụ trên,Máy chủ A đang cố gắng giao tiếp với máy chủ C và gửi một gói tin với địa chỉ MAC đích của máy chủ C. Gói tin đến bộ chuyển mạch,bộ chuyển mạch này sẽ nhìn vào địa chỉ MAC đích. Sau đó Switch sẽ tìm kiếm địa chỉ MAC trong đó bảng địa chỉ MAC của nó. Nếu địa chỉ MAC được tìm thấy,Switch sau chỉ chuyển tiếp gói tin ra cổng được kết nối với đích của frames. Máy chủ được kết nối với các cổng khác sẽ không nhận được frames.


3. Router

Bộ định tuyến là một thiết bị mạng định tuyến các gói từ mạng này sang mạng khác. Nó thường được kết nối với hai hoặc nhiều mạng khác nhau. Khi một gói tin đến một cổng của bộ định tuyến,bộ định tuyến sẽ đọc thông tin địa chỉ trong gói đó để xác định gói sẽ được gửi đến cổng nào. Ví dụ,một bộ định tuyến cung cấp cho bạn quyền truy cập Internet bằng cách kết nối mạng LAN của bạn với Internet.

Giải thích cách hoạt động,tác dụng của Hub-Switch-Router trong Mạng

Nếu hai máy chủ từ các mạng khác nhau muốn giao tiếp,chúng sẽ cần một bộ định tuyến để trao đổi dữ liệu. Hãy xem xét ví dụ sau:

Giải thích cách hoạt động,tác dụng của Hub-Switch-Router trong Mạng

Chúng tôi có một mạng gồm 3 máy chủ và một bộ định tuyến. Lưu ý rằng mỗi máy tính nằm trên một mạng khác nhau. Máy chủ A muốn giao tiếp với máy chủ B và gửi gói tin có địa chỉ IP của máy chủ B (10.0.0.20) đến bộ định tuyến. Bộ định tuyến nhận gói tin,so sánh địa chỉ IP đích của gói tin với các mục nhập trong bảng định tuyến của nó và tìm một điểm trùng khớp. Sau đó,nó sẽ gửi gói tin ra giao diện liên kết với mạng 10.0.0.0/24. Chỉ Host B mới nhận và xử lý gói tin. Trên thực tế,Host C thậm chí sẽ không biết rằng cuộc giao tiếp đã diễn ra.