RAM GDDR và RAM hệ thống là những thuật ngữ phổ biến mà bạn sẽ gặp trong thế mới máy tính để bàn. Mặc dù các thuật ngữ có vẻ giống nhau và có thể thay thế cho nhau, nhưng thực tế không phải vậy. RAM hệ thống và RAM GDDR khác nhau về ứng dụng của chúng và không thể thay thế bằng cái kia.

GDDR RAM so với RAM: Sự khác biệt là gì?


RAM GDDR và RAM DDR có nghĩa là gì?

Trước khi chúng ta đi sâu vào các vấn đề, trước hết chúng ta cùng hiểu về ý nghĩa của 2 thuật ngữ này đã nhé. GDDR là viết tắt của Graphics Double Data Rate, trong khi DDR là viết tắt của Double Data Rate.

RAM – Random Access Memory là bộ nhớ máy tính ngắn hạn chứa tất cả các chương trình và dữ liệu của bạn hiện đang sử dụng. Tuy nhiên, thông thường bạn sẽ thấy RAM DDR được gọi tắt là RAM.

Chính vì vậy, bạn hiểu rằng cả RAM GDDR và RAM DDR chỉ là các mô-đun bộ nhớ ngắn hạn trong máy tính. Chúng chỉ khác biệt về ứng dụng của nó.

GDDR RAM so với RAM: Sự khác biệt là gì?


GDDR RAM so với RAM: Khi nào thì sử dụng?

Như bạn có thể biết, chả GPU(Graphics Processing Unit) và CPU(Central Processing Unit) của máy tính đều cần bộ nhớ để thực hiện các chức năng khác nhau của chúng. Đó là nơi RAM GDDR và RAM DDR xử lý chúng.

RAM GDDR  được sử dụng trong card đồ họa, trong khi CPU của máy tính của bạn sử dụng RAM. Lý do cho sự chuyên môn hóa này là bản chất của các chức năng được thực hiện bởi card đồ họa và CPU của bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn với tư cách là người dùng cuối. Vì quá trình xử lý đồ họa yêu cầu truyền dữ liệu cao hơn, nên RAM GDDR được tối ưu hóa đặc biệt cho nhu cầu băng thông cao để đảm bảo hiệu suất tối ưu.

Mặt khác RAM không thể thực hiện truyền dữ liệu lớn trong 1 lần do bus bộ nhớ hẹp. Tuy nhiên, nó có thể truyền những phần nhỏ dữ liệu với độ trễ thấp để đảm bảo các tác vụ máy tính thông thường của bạn chạy liền mạch, chẳng hạn như mở tài liệu word, duyệt web và các tác vụ khác.

GDDR RAM so với RAM: Sự khác biệt là gì?


GDDR RAM so với RAM : Công nghệ

Sự khác biệt trong RAM GDDR và RAM DDR bắt nguồn từ công nghệ cơ bản. Về cơ bản, RAM GDDR sử dụng một bus bộ nhớ rộng hơn, đảm bảo rằng các khối dữ liệu lớn có thể đi qua 1 lần.

Ví dụ: GDDR6 có tốc độ dữ liệu là 18 Gbps. Điều đó rất quan trọng trong khi xem xét loại công việc mà GPU thực hiện – hiển thị dữ liệu đồ họa như hình ảnh hoặc đảm bảo trải nghiệm liền mạch trong trò chơi RPG yêu thích của bạn.

Mặc khác, RAM được tối ưu hóa để có độ trễ thấp hơn là truyền dữ liệu băng thông cao.

RAM có bus bộ nhớ hẹp, nên cùng một lúc truyền ít dữ liệu. Tuy nhiên, RAM rất lý tưởng để xử lý nhiều hoạt động đồng thời. Đó là lý do tại sao bạn có thể mở các ứng dụng khác nhau trên máy tính của mình và bạn có thể chuyển các tác vụ một cách liền mạch.

Ngoài băng thông, RAM GDDR và DDR còn khác nhau ở các lĩnh vực khác nhau như mức tiêu thụ điện năng và độ trễ.

Cần lưu ý rằng có các phiên bản RAM GDDR và RAM DDR khác nhau. Đối với RAM DDR có DDR1,DDR2,DDR3,DDR4 và DDR5. Đây là một bài viết chuyên sâu về ý nghĩa của các thế hệ RAM khác nhau.

RAM GDDR tuân theo các quy ước đặt tên tương tự nhưng với một số tinh chỉnh. Các phiên bản bao gồm GDDR,GDDR2,GDDR3,GDDR3,GDDR4,GDDR5,GDDR5X,GDDR6 và GDDR6X.

Ngoài ra, RAM GDDR và RAM DDR được phát triển độc lập. Đó là lý do tại sao,tại thời điểm bài viết này thế hệ RAM GDDR mới nhất là GDDR6, trong khi phiên bản RAM mới nhất là DDR5.


RAM khác nhau cho các công việc khác nhau

GDDR và RAM DDR đều là bộ nhớ máy tính ngắn hạn, với sự khác biệt chính là các chức năng của chúng. RAM GDDR được tích hợp trong GPU cho các tác vụ liên quan đến đồ họa, trong khi RAM hệ thống được kết nối với CPU cho các tác vụ máy tính thông thường. Tuy nhiên CPU và GPU giao tiếp thông qua bus PCI Express.