FQDN là gì? Nó được sử dụng làm gì?

1. FQDN là gì?

FQND là viết tắt của Fully Qualified Domain NameTên miền Đủ điều kiện. Đây là tên miền đầy đủ nhất có thể của một máy chủ lưu trữ hoặc một máy tính trên internet.  Bạn có thể xem cú pháp của nó:

                                                [hostname].[domain].[tld]

Nó cũng có thể bao gồm một miền phụ. Miền phụ không phải là tên máy chủ. Nó chỉ là một phần của miền.

Hãy xem ví dụ của Ting3s.com. Tôi đọc nó từ phải sang trái: www.ting3s.com

Đầu tiên là “.net” là miền cao cấp nhất. Sau đó,nó theo sau tên miền “ting3s” và cuối cùng là tên máy chủ “www.

Tên máy chủ có thể hiển thị một dịch vụ hoặc giao thức cụ thể cho miền như “mail” hoặc “ftp”

2. Làm thế nào để thực hiện tra cứu FQDN?

Bạn có thể thực hiện tra cứu FQDN trên máy tính của mình với bất kỳ hệ điều hành phổ biến nào.

Với Windows 10. Đi tới Control Panel > Nhấp vào System. Bạn sẽ thấy nó bên cạnh “Full Computer Name”

Với MacOS – Mở Terminal, nhập “hostname –f”,rồi nhấn Enter. Bạn sẽ thấy FQDN

Linux – tương tự như MacOS,mở Terminal,nhưng lần này gõ “hostname –A

3. Tại sao bạn cần FQDN?

Bạn sẽ cần FQDN để làm cho một thiết bị có thể truy cập được trên internet. Bạn sẽ sử dụng nó để cấu hình DNS của mình và lấy địa chỉ IP.

Một trường hợp khác là khi bạn muốn lấy chứng chỉ SSL. Ngày nay,hầu hết mọi trang web đều có SSL và bạn cần cung cấp FQDN để có được nó.

Truy cập từ xa. Máy chủ DNS sẽ thực hiện tra cứu trong sổ đăng ký của nó và phân giải FQDN thành địa chỉ IP tương ứng.

Truy cập một giao thức hoặc một dịch vụ. Ví dụ: nếu bạn muốn sử dụng FTP,bạn sẽ cần Tên miền hoặc IP đủ điều kiện. Ngoài ra, để thiết lập email cho các ứng dụng cụ thể,bạn sẽ cần nó.


LỜI KẾT

FQDN được sử dụng mọi lúc,ngay cả khi bạn không trực tiếp nhìn thấy nó. Nó là định danh đầy đủ của các tên miền.