Fix lỗi Temporary Profile trong Windows 7 Login vào không có dữ liệu

Đôi khi bạn đăng nhập vào Windows 7 sau khi khởi động máy tính thì thấy gần như desktop icon đều biến mất hết. Bạn không biết chuyện gì đang xảy ra ? Làm gì mà lại mất hết thông tin icon desktop.Nếu bạn dính trường hợp này thì có thể bạn đã dính lỗi "Temporary Profile Windows"

Nguyên nhân lỗi ‘Temporary Profile Windows’

Hướng dẫn sửa lỗi temp profile trong windows 7

Là do hệ điều hành Windows 7 của bạn, đôi khi không đọc được thông tin cấu hình profile user bạn đăng nhập. Vì vậy nó sẽ đi nạp một profile tạm trên hệ thống (temporary profile) nên trông như một profile tài khoản user mới vậy. Chính vì vậy mà bạn sẽ thấy các cấu hình hệ thống profile, desktop icon, thư mục,.. sẽ không đúng như lúc ban đầu của bạn.

Khắc phục lỗi "Temporary Profile Windows"

Bước 1: Từ nút Start bạn nhập từ khóa "regedit" vào ô tìm kiếm rồi nhấn Enter từ bàn phím

Hướng dẫn sửa lỗi temp profile trong windows 7

 

Bước 2: Bạn tìm đến từ khóa sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Tại đây bạn tìm đến thư mục có phần mở rộng đằng sau là một chuỗi các ký tự dài và kết thúc bằng ".bak"
 

Hướng dẫn sữa lỗi Temp Profile trong windows 7

 

Bước 3: Tại đây bạn phải chuột vào thư mục đó rồi chọn "Rename" sau đó xóa phần đuôi mở rộng ".bak" đi

 

Hướng dẫn sửa lỗi Temp Profile trong Windows 7

Bước 4: Vẫn tại thư mục đó, bạn DoubleClick vào "RefCount" phía bên phải rồi nhập "0" vào ô "Value Data" sau đó Click "OK"

 

Hướng dẫn sửa lỗi Temp Profile trong Windows 7

Bước 5: Cũng trong phần đó, Bạn DoubleClick vào State rồi nhập "0" vào ô "Value Data" sau đó Click "OK"

 

Hướng dẫn sửa lỗi Temp Profile trong Windows 7

 

Bước 6: Tắt cửa sổ "Regedit" lại sau đó khởi động lại máy tính thì bạn Login vào User sẽ không bị lỗi nữa

Chúc các bạn thành công !

Close Menu