Nhiều yếu tố cấu thành nên các thiết bị công nghệ hiện đại. Vô số phần cứng, nhiều loại phần mềm và tất nhiên, firmware quan trọng. Mặc dù chúng ta biết rằng phần cứng là một thuật ngữ bảo vệ cho các bộ phận vật lý của một thiết bị, nhưng vấn đề khó khăn hơn một chút khi nói đến sự khác biệt giữa firmware và software.

Firmware và Software : Sự khác biệt là gì?

Vậy, sự khác biệt giữa firmware và software là gì?


Firmware là gì?

Đầu tiên, điều quan trọng cần lưu ý là firmware là một loại phần mềm, nhưng nó được gọi là một cái gì đó khác vì nó không giống với software mà bạn có thể đang tưởng tượng.

Thuật ngữ “firmware” liên quan đến phần mềm được lập trình trên một phần cứng, thường là bo mạch chủ, nhưng cũng có bộ định tuyến, điện thoại thông minh và nhiều phần mềm ocong nghệ khác sử dụng mạch tích hợp. Về cơ bản, firmware bao gồm một tập lệnh hoặc mã xác địch cách một phần cứng hoạt động. Loại phần mềm này sử dụng ngôn ngữ mã hóa cấp thấp(C language) và không có xu hướng chiếm nhiều bộ nhớ thiết bị.

Firmware và Software : Sự khác biệt là gì?

Không giống như software, firmware không được thiết kế cho sự tham gia của con người hoặc trải nghiệm người dùng. Nó thiết thực và cần thiết hơn và hoạt động trong nền đảm bảo rằng các yếu tố vật lý của thiết bị của bạn đang hoạt động chính xác. Phần mềm cơ sở tồn tại lâu hơn rất nhiều so với phần mềm và một số thiết bị hoạt động suốt đời mà không bao giờ nhận được bản cập nhật firmware.

Tuy nhiên, bản chất của firmware đã thay đổi qua nhiều năm và giờ đây việc cập nhật firmware của bạn đã dễ dàng hơn nhiều.


Software là gì?

Software là một thuật ngữ bao trùm một nhóm các chương trình. Như đã đề cập trước đây, firmware về mặt kỹ thuật thì nó là software, nhưng nó khác rất nhiều so với software thông thường nên nó đã có thuật ngữ riêng.

Software được sử dụng để hướng dẫn thiết bị cách thực hiện các tác vụ và xác định cách giao diện người dùng tự trình bày. Có hai loại chính để phân loại software: application software và system software.

Không giống như firmware, các chương trình software sử dụng cả ngôn ngữ mã hóa cấp thấp và cấp cao. Các ngôn ngữ cấp cao phổ biến được sử dụng trong thiết kế phần mềm là C++,Python và Java. Một số loại phần mềm cần thiết cho hoạt động của thiết bị và một số thì không. Ví dụ, phần mềm hệ thống rất quan trọng, trong khi phần mềm ứng dụng thường không thiết yếu. Bạn không thể sử dụng điện thoại khi không có hệ điều hành, nhưng bạn có thể không có các ứng dụng trò chơi hoặc mạng xã hội.

Firmware và Software : Sự khác biệt là gì?

Nếu bạn sử dụng máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh, rất có thể bạn đã tiến hành cập nhật phần mềm trước đó. Cập nhật phần mềm rất phổ biến, vì phần mềm được thiết kế để thay đổi và cải tiến. Bạn có thể tiến hành một hoặc hai bản cập nhật phần mềm mỗi tháng trên một thiết bị nhất định, trong khi các bản cập nhật phần mềm rất ít và xa.

Một điểm khác biệt chính giữa firmware và software là firmware được lưu trữ trên bộ nhớ không bay hơi (non-volatile memory). Có nghĩa là các loại lưu trữ dữ liệu dữ liệu ngay cả khi thiết bị không được bật. Ví dụ bao gồm bộ nhớ flash, bộ nhớ thay đổi pha (PCM). Mặt khác, bộ nhớ dễ bay hơi cần một nguồn điện để lưu trữ dữ liệu. Các chương trình phần mềm có thể sử dụng cả bộ nhớ dễ bay hơi và không bay hơi.


Firmware và Software đều có tính tích hợp theo các cách khác nhau

Mặc dù có nhiều điểm khác nhau giữa software và firmware, nhưng cả 2 đều cung cấp các hướng dẫn quan trọng cho phép thiết bị hoạt động chính xác. Bạn sử dụng software và firmware hàng ngày bất cứ khi nào bạn kiểm tra điện thoại, cập nhật cài đặt, phát trực tuyến phim trên máy tính xách tay hoặc tải một bài đăng lên mạng xã hội.