1. Giao thức truyền tệp tin

File Transfer Protocol – Giao thức truyền tệp tin thường được gọi là FTP. Dịch vụ phổ biến nhất của Internet là tải xuống các tệp. Nói cách khác, đó là chuyển các tệp tin từ thiết bị này sang thiết bị khác trên internet . Mỗi ngày có hàng ngàn tệp được chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác trên Internet bằng FTP. Giao thức này cũng được sử dụng để tải các tệp lên Internet. FTP thực thi ở đầu ngăn xếp TCP/IP.

FTP cũng là một giao thức client-server. Do đó, nó thiết lập hai kết nối TCP giữa client và server, trong đó kết nối đầu tiên được sử dụng để kiểm soát việc bảo tồn và kết nối thứ 2 được sử dụng để truyền tệp.


2. FTP hoạt động như thế nào?

Kết nối FTP cần hai bên thiết lập và giao tiếp trên mạng . Để làm điều đó người dùng cần phải có quyền bằng cách cung cấp thông tin xác thực cho máy chủ FTP. Một số máy chủ FTP công cộng có thể không yêu cầu thông tin xác thực để truy cập tệp của chúng. Thực tế phổ biến trong cái gọi là FTP ẩn danh.

Có 2 kênh giao tiếp riêng biệt trong khi thiết lập kết nối FTP. Kênh đầu tiên được gọi là kênh lệnh, nơi nó khởi tạo lệnh và phản hồi. Kênh còn lại được gọi là kênh dữ liệu, nơi việc phân phối dữ diễn ra.

Để lấy hoặc chuyển tệp, người dùng được ủy quyền sẽ sử dụng giao thức để yêu cầu tạo các thay đổi trong máy chủ. Đổi lại, máy chủ sẽ cấp quyền truy cập đó. Phiên này được gọi là chế độ nối hoạt động.

Việc phân phối ở chế độ hoạt động có thể gặp sự cố nếu tường lửa đang bảo vệ máy của người dùng. Tường lửa thường không cho phép bất kỳ phiên trái phép nào từ bên ngoài.


3. Cách sử dụng FTP

Có 3 cách tiếp cận về cách thiết lập kết nối FTP. Một phương pháp rất đơn giản là sử dụng FTP dòng lệnh, chẳng hạn như sử dụng      Command Prompt cho Windows hoặc Terminal trong Mac/Linex. Các nhà phát triển vẫn sử dụng nó ngày nay để truyền tệp bằng FTP.

Người dùng có thể sử dụng trình duyệt web để giao tiếp với máy chủ FTP. Trình duyệt web thuận tiện hơn khi người dùng muốn truy cập các thư mục lớn trong máy chủ. Tuy nhiên, nó thường kém tin cậy và chậm hơn so với sử dụng chương trình FTP chuyên dụng.

Ngày nay, thực tiễn phổ biến nhất để sử dụng FTP,đặc biệt là đối với một nhà phát triển web, là sử dụng một ứng dụng khách FTP.

Máy khác FTP cung cấp nhiều tự do hơn so với các dòng lệnh và trình duyệt web. Nó cũng dễ quản lý hơn và mạnh mẽ hơn so với các phương pháp khác.

Cũng có nhiều tính năng hơn có sẵn trong khi sử dụng một ứng dụng khách như vậy. Ví dụ, nó cho phép người dùng chuyển một tệp lớn và sử dụng tiện ích đồng bộ hóa.