File Allocation Table(FAT) là một hệ thống tệp được tạo bởi Microsoft vào năm 1977 và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay làm hệ thống tệp ưa thích cho phương tiện ổ mềm và các thiết bị lưu trữ dung lượng cao, di động như ổ đĩa flash và các thiết bị bộ nhớ thể rắn khác như thẻ SD.


Hệ thống tệp FAT là gì?

FAT là hệ thống tệp được sử dụng trong tất cả các hệ điều hành tiêu dùng của Microsoft từ MS-DOS đến Windows ME. Mặc dù FAT vẫn là một tùy chọn được hỗ trợ trên các hệ điều hành mới hơn của Microsoft, nhưng NTFS là hệ thống tệp chính được sử dụng ngày nay.

Hệ thống tệp FAT đã có những tiến bộ theo thời gian, chủ yếu do nhu cầu hỗ trợ ổ đĩa cứng lớn hơn và kích thước tệp lớn hơn.


FAT12(12-bit File Allocation Table)

Phiên bản được sử dụng rộng rãi đầu tiên của hệ thống tệp FAT,FAT12 được giới thiệu vào năm 1980, cùng với các phiên bản đầu tiên của DOS.

FAT12 là hệ thống tệp chính cho các hệ điều hành của Microsoft từ MS-DOS 3.30 nhưng cũng được sử dụng trong hầu hết các hệ thống từ MS-DOS 4.0. Nó vẫn là hệ thống tệp được sử dụng trên đĩa mềm mà bạn sẽ tìm thấy ngày hôm nay.

Hệ thống tệp này hỗ trợ kích thước ổ đĩa và kích thước là 16MB sử dụng cụm 4KB hoặc 32MB sử dụng cụm 8KB, với số lượng tối đa 4.084 tệp trên một ổ đĩa.

Tên tệp dưới FAT12 không được vượt quá giới hạn ký tự tối đa là 8 ký tự, cộng thêm 3 ký tự cho phần mở rộng.

Một thuộc tính tệp lần đầu tiên được giới thiệu trong FAT12, bao gồm hidden, read-only, system và volume lable.

Note: FAT8 được giới thiệu vào năm 1977, là phiên bản thực sự đầu tiên của hệ thống tệp FAT nhưng chỉ được sử dụng hạn chế trên một số hệ thống máy tính kiểu đầu cuối vào thời điểm đó.


FAT16(16-bit File Allocation Table)

Cách triển khai thứ 2 của FAT là FAT16, được giới thiệu lần đầu vào năm 1984 trong PC DOS 3.0 và MS-DOS 3.0.

Một phiên bản cải tiến hơn một chút của FAT16, được gọi là FAT16B là hệ thống tệp chính cho MS-DOS 4.0 cho đến MS-DOS 6.22. Bắt đầu với MS-DOS 7.0 và Windows 95, một phiên bản cải tiến hơn nữa được gọi là FAT16X đã được sử dụng thay thế.

Tùy thuộc vào hệ điều hành và kích thước cụm được sử dụng, kích thước ổ đĩa tối đa được định dạng FAT16 có thể nằm trong khoảng từ 2GB đến 16GB.

Kích thước tệp trên ổ FAT16 tối đa là 4GB với Large File Support được bật hoặc 2GB nếu không được bật.

Số tệp tối đa có thể chưa trên ổ đĩa FA16 là 65.536. Cũng giống như với FAT12, tên tệp được giới hạn ở 8 + 3 ký tự, nhưng đã được mở rộng thành 255 ký tự bắt đầu với Windows 95.


FAT32(32-bit File Allocation Table)

FAT32 là phiên bản mới nhất của hệ thống tệp FAT. Nó được giới thiệu vào năm 1996 cho người dùng Windows 95 OSR2/MS-DOS 7.1 và là hệ thống tệp chính cho các phiên bản Windows dành cho người dùng thông qua Windows ME.

Nó hỗ trợ kích thước ổ đĩa lên đến 2TB hoặc thậm chí cao tới 16TB với các cụm 64KB.

Giống như với FAT16, kích thước tệp ổ đĩa tối đa là 4GB khi bật Large File Support hoặc 2GB nếu không bật. Một phiên bản đã sửa đổi của hệ thống tệp này được gọi là FAT32+ hỗ trợ tệp có kích thước gần 256GB.

Có thể chứa tối đa 268.173.300 tệp trên ổ đĩa FAT32, miễn là nó sử dụng các cụm 32KB.


exFAT(Extended File Allocation Table)

exFAT được giới thiệu lần đầu vào năm 2006, là một hệ thống tệp khác do Microsoft tạo ra, mặc dù nó không phải là phiên bản FAT tiếp theo sau FAT32.

Cái này chủ yếu nhằm mục đích sử dụng trên các phương tiên di động như ổ đĩa flash, thẻ SDHC và SDXC,v.v. exFAT chính thức hỗ trợ các thiết bị lưu trữ phương tiên di động có kích thước lên đến 512TiB, nhưng trên lý thuyết nó có thể hỗ trợ các ổ đĩa lên đến 64ZiB.

Hỗ trợ tích hợp cho 255 tên tệp ký tự và hỗ trợ lên đến 2.795.202 tệp trên mỗi thư mục là 2 tính năng đáng chú ý của hệ thống exFAT.

Hệ thống exFAT được hỗ trợ bởi hầu hết các phiên bản Windows,Mac OS X, cũng như trên nhiều TV ,phương tiện và các thiết bị khác.