Bài viết này sẽ giúp bạn xử lý lỗi thông báo trống Explorer.exe với dấu chấm than màu vàng. Một số người dùng đã gặp lỗi này sau khi đăng nhập vào Windows 10. Không có thông báo nào và chỉ có một dấu chấm thân màu vàng hiển thị trên ô đó. Điều này có nghĩa là File Explorer đã không được tải thành công.


Thông báo trống Explorer.EXE với lỗi dấu chấm than màu vàng

Lỗi này có thể do một số mục nhập tệp không tồn tại được lưu trữ trong Windows Registry. Nó cũng có thể xảy ra nếu có điều gì đó xung đột với quá trình explorer.exe. Đây là những gì bạn có thể thử sau khi đã tạo điểm khôi phục hệ thống:

1. Mở Windows Registry Editor

2. Truy cập khóa Windows trong Registry Editor

3. Mở giá trị Load

4. Xóa bất kỳ mục nhập nào có sẵn trong hộp Value data

5. Restart PC

Trong bước đầu tiên, bạn cần mở Windows Registry Editor. Bạn có thể nhập regedit vào hộp Tìm kiếm để mở nó.

Trong Registry Editor, tìm và truy cập khóa Windows. Đường dẫn của nó là:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows

Ở phần bên phải của Windows, bạn sẽ thấy giá trị Load Multi-String

Bấm đúp vào giá trị đó để mở nó. Một hộp nhỏ sẽ hiển thị. Trong hộp đó, bạn cần xóa bất kỳ mục nhập nào trong hộp đó. Nhấn OK để lưu lại.

Nếu bạn không thể xóa mục nhập dữ liệu giá trị và bạn thấy một số thông báo về quyền hạn, điều đó có nghĩa là bạn không có toàn quyền kiểm soát máy tính. Trong trường hợp đó bạn cần đổi sang tài khoản Administrator toàn quyền.

Bây giờ bạn khởi động lại PC của bạn. Sự cố sẽ được khắc phục ngay bây giờ.