Có một vài lý do khiến bạn có thể muốn tìm địa chỉ MAC của mình: Có lẽ bạn đang thiết lập bộ định tuyến và muốn lọc một số thiết bị nhất định ra khỏi mạng của mình để tăng cường bảo mật. Có thể bộ định tuyến của bạn liệt kê các thiết bị được kết nối theo địa chỉ MAC của chúng và bạn muốn tìm ra đó là thiết bị nào. Hoặc có khả năng bạn sẽ cần biết địa chỉ MAC của PC để chẩn đoán hoặc giải quyết một số lỗi mạng máy tính.


Địa chỉ MAC là gì?

Địa chỉ MAC là viết tắt của Media Access Control, nó là một mã định danh phần cứng duy nhất gồm cả chữ và số cho một thiết bị kết nối với inernet. Mọi thiết bị hoặc giao diện mạng, chẳng hạn như bộ điều hợp WiFi của máy tính xách tay, đều có địa chỉ MAC.

Địa chỉ MAC được nhà sản xuất gán và nhúng vào thẻ giao diện mạng của thiết bị - địa chỉ này được gắn vĩnh viễn với thiết bị, có nghĩa là không thể thay đổi địa chỉ MAC.

Địa chỉ MAC được liệt kê dưới dạng chuỗi 12 chữ số trên sáu cặp (ví dụ: 00: 1A: C2: 7B: 00: 47). 

Địa chỉ MAC là điều cần thiết để thiết bị của bạn có thể tương tác với các thiết bị mạng cục bộ khác. Khi thiết bị của bạn phát hiện một bộ định tuyến, nó sẽ gửi địa chỉ MAC của nó để bắt đầu kết nối. Đây là nơi chứa địa chỉ IP - bộ định tuyến của bạn sẽ gán cho bạn một địa chỉ IP để bạn có thể kết nối với internet. 

Vậy sự khác biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP là gì? Một phần, địa chỉ MAC được ghi vĩnh viễn vào thiết bị của bạn trong khi địa chỉ IP có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí của bạn. Địa chỉ MAC được sử dụng trong mạng cục bộ trong khi địa chỉ IP có thể được sử dụng để xác định các thiết bị mạng trên toàn thế giới.


Phương pháp 1: Cách tìm địa chỉ MAC của bạn trong Windows 10 bằng dấu nhắc lệnh

1. Mở dấu nhắc lệnh.  Tìm kiếm "Command Prompt" trên thanh tác vụ hoặc nếu bạn có phiên bản Windows cũ hơn, bạn có thể nhấp chuột phải vào nút Start và chọn Command Prompt từ menu.

2. Nhập ipconfig / all và nhấn Enter. Điều này sẽ hiển thị cấu hình mạng của bạn.

Địa chỉ MAC là gì? Cách bạn tìm thấy nó trong Windows


Phương pháp 2: Cách tìm địa chỉ MAC của bạn trong trong cài đặt kết nối mạng

Bạn cũng có thể tìm địa chỉ MAC bằng cách xem chi tiết bộ điều hợp mạng của mình trong Windows.

 

Địa chỉ MAC là gì? Cách bạn tìm thấy nó trong Windows