Chặn địa chỉ IP của Facebook ngoài  tên miền của nó  để hạn chế quyền truy cập vào gã khổng lồ mạng xã hội trên mạng gia đình của bạn. Giống như nhiều trang web phổ biến khác, Facebook sử dụng nhiều máy chủ internet để xử lý các yêu cầu gửi đến dịch vụ của mình, vì vậy, để chặn Facebook, hãy chặn toàn bộ danh sách địa chỉ IP mà công ty sở hữu.


Chặn quyền truy cập Facebook

Nếu bạn muốn chặn quyền truy cập vào Facebook từ mạng gia đình của mình, hãy hạn chế toàn bộ các dải IP sau:

66.220.144.0 - 66.220.159.255

69.63.176.0 - 69.63.191.255

204.15.20.0 - 204.15.23.255


Tiếp cận Facebook bằng địa chỉ IP

Dưới đây là một số địa chỉ IP hoạt động phổ biến nhất cho Facebook.com:

69.63.176.13

69.63.181.15

69.63.184.142

69.63.187.17

69.63.187.18

69.63.187.19

69.63.181.11

69.63.181.12

Trong một số trường hợp, bạn có thể truy cập Facebook bằng địa chỉ IP thay vì URL thông thường. Phím tắt này rất hữu ích nếu bạn muốn truy cập dịch vụ mạng xã hội nhưng bạn không thể phân giải tên miền sau một mạng nhất định.