Địa chỉ IP 127.0.0.1 là địa chỉ IPv4 có mục đích đặc biệt và được gọi là địa chỉ localhost hoặc loopback. Tất cả các máy tính đều sử dụng địa chỉ này làm địa chỉ của riêng minh, nhưng nó không cho phép máy tính giao tiếp với các thiết bị khác như địa chỉ IP thực.

Máy tính của bạn có thể được gán địa chỉ IP riêng 192.167.1.114 để nó có thể giao tiếp được với định tuyến và các thiết bị được nối mạng khác. Tuy nhiên, nó vẫn đính kèm địa chỉ 127.0.0.1 đặc biệt như một bí danh để có nghĩa là This Computer.

Địa chỉ IP 127.0.0.1: Giải thích

127.0.0.1 chỉ được sử dụng bởi máy tính bạn đang sử dụng và chỉ trong những trường hợp đặc biệt – không giống như địa chỉ IP thông thường truyền tệp đến từ các thiết bị được nối mạng khác. Ví dụ : một webserver chạy trên máy tính có thể trỏ đến 127.0.0.1 để các trang chạy local, và kiểm tra trước khi nó được triển khai.


Cách hoạt động của 127.0.0.1

Tất cả các thư do phần mềm ứng dụng TCP/IP tạo ra đều chứa địa chỉ IP cho người nhận dự định của chúng. TCP/IP nhận 127.0.1 là một địa chỉ IP đặc biệt. Giao thức kiểm tra từng tin nhắn trước khi gửi đến mạng vật lý. Sau đó, nó tự động định tuyến lại bất kỳ thư nào có đích 127.0.0.1 trở lại đầu nhận của ngăn xếp TCP/IP.

Để cải thiện bảo mật mạng, TCP/IP cũng kiểm tra các tin nhắn đến trên bộ định tuyến hoặc các cổng mạng khác và loại bỏ bất kỳ thư nào chứa địa chỉ IP lặp lại. Kiểm tra kép này ngăn kẻ tấn công mạng ngụy trang lưu lượng truy cập của họ đến từ một địa chỉ loopback.

Địa chỉ IP 127.0.0.1: Giải thích

Phần mềm ứng dụng thường sử dụng tính năng lặp lại này cho các mục đích thử nghiệm cục bộ. Các tin nhắn được gửi đến các địa chỉ IP loopback như 127.0.0.1 không đến được mạng cục bộ bên ngoài. Thay vào đó, các thông điệp được gửi trực tiếp đến TCP/IP và nhận hàng đợi như thế chúng đến từ một nguồn bên ngoài.

Địa chỉ IP 127.0.0.1: Giải thích

Thông báo lặp lại chứa một số cổng đích ngoài địa chỉ. Các ứng dụng có thể sử dụng các số cổng này để chia nhỏ các thông báo thử nghiệm thành nhiều danh mục.


Địa chỉ máy chủ lưu trữ cục bộ và IPv6

Cái tên localhost cũng mang một ý nghĩa đặc biệt trong mạng máy tính dùng chung với 127.0.0.1. Hệ điều hành máy tính duy trì một mục nhập trong tệp HOSTS của chúng liên kết tên với địa chỉ lặp lại. Thực tiễn này giúp các ứng dụng tạo thông báo lặp lại bằng cách sử dụng tên thay vì số được mã hóa cứng.

Giao thức Internet v6 thực hiện khái niệm địa chỉ lặp lại giống như IPv4. Thay vì 127.0.0.01, IPv6 đại diện cho địa chỉ vòng lặp của nó là :: 1 (0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0001) và, không giống như IPv4, nó không cấp phát một dải địa chỉ cho mục đích này.


127.0.0.1 so với các địa chỉ IP đặc biệt khác

IPv4 dự trữ tất cả các địa chỉ trong dải 127.0.0.0 đến 127.255.255.255 để sử dụng trong kiểm tra lặp lại, mặc dù 127.0.0.1 (theo quy ước) là địa chỉ lặp lại được sử dụng trong hầu hết các trường hợp.

127.0.0.1 và các địa chỉ mạng 127.0.0.0 khác không thuộc bất kỳ dải địa chỉ IP riêng nào được xác định trong IPv4. Các địa chỉ riêng lẻ trong các phạm vi riêng tư đó có thể được dành riêng cho các thiết bị mạng cục bộ và được sử dụng để giao tiếp giữa các thiết bị, trong khi 127.0.0.1 thì không.

Những người nghiên cứu về mạng máy tính đôi khi nhầm lẫn 127.0.0.1 với 0.0.0.0. Địa chỉ IP . Mặc dù cả hai đều có ý nghĩa đặc biệt trong IPv4, nhưng 0.0.0.0 không cung cấp bất kỳ chức năng lặp lại nào.