Tệp conhost.exe được cung cấp bởi Microsoft và thường hợp pháp và hoàn toàn an toàn. Nó có thể được nhìn thấy đang chạy trên Windows 11, Windows 10, Windows 8 và Windows 7.

Conhost.exe được yêu cầu để chạy Command Prompt giao diện với File Explorer. Một trong những nhiệm vụ của nó là cung cấp khả năng kéo và thả các tệp/thư mục trực tiếp vào Command Prompt. Ngay cả chương trình của bên thứ 3 cũng có thể sử dụng conhost.exe nếu chúng cần quyền truy cập vào dòng lệnh.

Conhost.exe trong Windows là gì?

Trong hầu hết các trường hợp, nó hoàn toàn an toàn và không cần phải xóa hoặc quét virus. Tuy nhiên, có những trường hợp virus giả mạo là tệp exe của conhost. Một dấu hiệu cho thấy nó là virus đó là nó sử dụng nhiều bộ nhớ.


Phần mềm sử dụng Conhost.exe

Qúa trình conhost.exe được bắt đầu với mỗi phiên bản Command Prompt và với bất kỳ chương trình nào sử dụng công cụ dòng lệnh này.

Dưới đây là một số quy trình được biết để khởi động conhost.exe

- DFS.Common.Agent.exe của Dell

- NVIDIA’s NVIDIA Web Helper.exe

- PlexScriptHost.exe của Plex.

- Node.exe của Adobe Creative Cloud


Conhost.exe có phải là Virus không?

Hầu hết conhost.exe không phải là virus. Tuy nhiên bạn có thể kiểm tra nếu bạn không chắc chắn nó là virus hay không bằng một số biện pháp.

Nếu bạn thấy nó đang chạy trên Windwos Vista hoặc XP thì chắc chắn đó là một viurs hoặc ít nhất là chương trình không mong muốn.

Một cách khác đó là bạn xem thư mục mà conhost.exe đang lưu trữ.Vị trí chính xác của nó là C:\Windows\System32. Nếu bạn thấy nó không lưu trong file trong này thì chắc chắn đó là virus. Để kiểm tra việc này bạn làm như sau:

 - Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc.

- Tìm conhost.exe trong mục Details

- Nhấn chuột phải và chọn Open file location.

Conhost.exe trong Windows là gì?

- Thư mục mở ra sẽ hiển thị cho bạn chính xác nơi lưu trữ conhost.exe

Và đương nhiên nếu đường dẫn không phải là C:\Windows\System32 thì chắc chắn đó là virus.

Conhost.exe trong Windows là gì?


Tại sao Conhost.exe sử dụng nhiều bộ nhớ?

Một máy tính bình thường chạy conhost.exe mà không có bất kỳ phần mềm độc hại nào có thể thấy tệp sử dụng khoảng vài trăm kilobyte RAM (500 KB), cũng có thể không quá 10MB.

Nếu conhost.exe sử dụng quá nhiều bộ nhớ như CPU, RAM thì đó là virus. Có một loại virus conhost.exe được gọi là Conhost Miner tự lưu trữ trong mục này: %userprofile%\Appdata\Roaming\Microsoft


Làm thế nào để loại bỏ conhost.exe virus?

Có rất nhiều công cụ miễn phí có sẵn mà bạn có thể sử dụng để xóa virus conhost.exe khỏi máy tính đơn cử như Process Explorer

- Từ tab Image, chọn Kill Process

Conhost.exe trong Windows là gì?

- Xác nhận OK

- Sau khi bạn đã kill được conhost.exe thì bây giờ bạn có thể vào trực tiếp nơi chứa file conhost.exe giả mạo để xóa nó một cách trực tiếp.

Sau khi đã xóa xong, bạn tiến hành cài đặt các phần mềm chống virus và scan lại toàn bộ máy tính của mình.