Trong hầu hết các thiết kế mạng, quản trị viên mạng kết nối nhiều liên kết Ethernet vật lý giữa các thiết bị để đạt được nhiều băng thông hơn và dự phòng.

Với điều này, các liên kết bị chặn để ngăn chặn các vòng chuyển đổi bởi Spanning Tree Protocol. Vì lý do này, chúng ta cần một công nghệ cho phép liên kết dư thừa và STP sẽ không chặn.

Đây là nơi khái niệm EtherChannel và các cấu hình của nó sẽ giúp xử lý điều này một cách dễ dàng.


Công nghệ EtherChannel là gì?

EtherChannel là một công nghệ tổng hợp liên kết giúp kết hợp một số liên kết vật lý giữa các thiết bị chuyển mạch thành một liên kết logic để cung cấp liên kết tốc độ cao và khả năng dự phòng mà không bị chặn bởi STP.

Nó cung cấp khả năng chịu lỗi, căn bằng tải, tăng băng thông và dự phòng. Được hình thành thông qua thương lượng với hai giao thức: Port Aggregation Protocol(PAgp) và Link Aggregation Control Protocol(LACP).


Các thuật ngữ EtherChannel

- EtherChannel: Một kiến trúc kênh nhóm nhiều liên kết Ethernet vật lý lại với nhau thành một liên kết logic duy nhất cung cấp các liên kết có khả năng chịu lỗi, tốc độ cao và dự phòng giữa các thiết bị chuyển mạch và các thiết bị mạng khác.

- Spanning Tree Protocol(STP): Là một giao thức lớp liên kết dữ liệu ngăn chặn loop trong mạng.

- Port-Channel: Điều này đề cập đến các liên kết giao tiếp giữa các thiết bị chuyển mạch kết hợp băng thông nhiều cổng ethernet thành một liên kết logic duy nhất.

- Channel Group: Một tập hợp các interface ethernet trên một switch duy nhất.


Các giao thức công nghệ EtherChannel

♦ Port Aggregetion Protocol(PAgp)

Port Aggregation Protocol (PAgp) là một giao thức dựa trên cisco và chạy trên các thiết bị chuyển mạch được nhà cung cấp hỗ trợ Pagp. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo tự động các liên kết kênh ether bằng cách phát hiện cấu hình liên kết ở mỗi bên và đảm bảo các liên kết tương thích để hình thành liên kết kênh ether.

Nó hoạt động ở chế độ 3 kênh:

- On Interface: Trong chế độ này, không có sự trao đổi các gói Pagp.

- Desirable interfaces: Chế độ này, các interface thương lượng với nhau bằng cách gửi các gói Pagp.

- Auto interfaces: Trả lời các gói Pagp nhưng không thể bắt đầu thương lượng với các interface khác.

Để hình thành kênh ether, các chế độ phải tương thích ở cả 2 thiết bị chuyển mạch. Bảng dưới đây cho thấy các kết hợp chế độ khác nhau có thể tạo thành liên kết kênh ether.

Switch 1

Switch 2

EtherChannel

On

On

Yes

On

Desirable or Auto

No

Desirable

Desirable or Auto

Yes

Auto

Desirable

YES

♦ Link Aggregation Control Protocol(LACP)

Link Aggregation Control Protocol (LACP) giống như giao thức Pagp, nhưng nó là một giao thức tiêu chuẩn mở và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấu hình các kênh ether trong môi trường nhiều nhà cung cấp. Không giới hạn chỉ đối với thiết bị của cisco, nó cho phép cả liên kết hoạt động và liên kết dự phòng.

Nó hoạt động ở 3 chế độ:

- On Interface: Trong chế độ này, không có trao đổi gói LACP

- Active Interface : Chế độ active, các interface thương lượng với nhau thông qua việc gửi các gói LACP.

- Passive Interface: Trả lời các gói LACP đã nhận nhưng không thể bắt đầu thương lượng với các interface khác.

Bảng dưới đây cho thấy các kết hợp khác nhau có thể tạo liên kết kênh ether với LACP.

Switch 1

Switch 2

EtherChannel

On

On

Yes

On

Active or Passive

No

Active

Active or Passive

Yes

Passive

Active

Yes

Passive

Passive

No

Lưu ý: Các liên kết Active là các liên kết kênh ether hiện đang truyền lưu lượng. Khi một trong các liên kết hiện đang hoạt động bị hỏng, các liên kết Standby sẽ hoạt động và tiếp quản.

Để cấu hình Port-Channel các bạn đọc tiếp bài viết sau đây nhé: Cấu hình mạng EtherChannel