1. Công nghệ Blockchain là gì?

Blockchain,đôi khi được gọi là Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology - DLT),làm cho lịch sử của bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào không thể thay đổi và minh bạch thông qua việc sử dụng phân quyền và băm mật mã.

Một phép tương tự đơn giản để hiểu về công nghệ Blockchain là Google Doc. Khi chúng tôi tạo 1 tài liệu và chia sẻ nó với một nhóm người,tài liệu đó sẽ được phân phối thay vì sao chép và chuyển giao. Điều này tạo ra một chuỗi phân phối phi tập trung cho phép mọi người truy cập vào tài liệu cùng một lúc. Không ai bị khóa khi chờ thay đổi từ một bên khác,trong khi tất cả các sửa đổi đối với tài liệu đang được ghi lại trong thời gian thực,làm cho các thay đổi hoàn toàn minh bạch.

Công nghệ Blockchain là gì? Làm thế nào nó hoạt động?

Tất nhiên,Blockchain phức tạp hơn Google Doc,nhưng sự tương tự là phù hợp vì nó minh họa 3 ý tưởng quan trọng của công nghệ.

Blockchain là một công nghệ đặc biệt hứa hẹn và mang tính cách mạng vì nó giúp giảm thiểu rủi ro,ngăn chặn gian lận và mang lại sự minh bạch theo cách có thể mở rộng cho vô số mục đích sử dụng.


2. Blockchain hoạt động như thế nào?

Blockchain bao gồm 3 khái niệm quan trọng : Blocks,nodes và miners

Khối - Blocks

Mỗi chuỗi đều bao gồm nhiều khối và mỗi khối có 3 phần tử cơ bản:

- Các dữ liệu trong khối

- Một số nguyên 32 bit gọi là nonce. Nonce được tạo ngẫu nhiên khi một khối được tạo,sau đó tạo ra hash tiêu đề khối

- Hàm hash là một số 256-bit được thêm vào số 0. Nó phải bắt đầu với một số lượng lớn các số 0(từ là cực kỳ nhỏ)

Khi khối đầu tiên của một chuỗi được tạo ra,một nonce sẽ tạo ra hàm băm mật mã. Dữ liệu trong khối được coi là đã ký và mãi mãi gắn liền với nonce và hàm băm trừ khi nó được khai thác.

Thợ mỏ - Miners

Các thợ mỏ tạo ra các khối mới trên chuỗi thông qua một quá trình được gọi là khai thác.

Trong một chuỗi khối, mỗi khối đều có hàm băm và hàm băm riêng biệt, nhưng cũng tham chiếu đến hàm băm của khối trước đó trong chuỗi, vì vậy việc khai thác một khối không dễ dàng, đặc biệt là trên các chuỗi lớn.

Các thợ mỏ sử dụng phần mềm đặc biệt để giải quyết vấn đề toán học vô cùng phức tạp về việc tìm ra một nonce tạo ra một hàm băm được chấp nhận. Bởi vì nonce chỉ là 32 bit và băm là 256, có khoảng bốn tỷ tổ hợp nonce-băm có thể phải được khai thác trước khi tìm thấy đúng. Khi điều đó xảy ra, những người khai thác được cho là đã tìm thấy "nonce vàng" và khối của họ được thêm vào chuỗi. 

Thực hiện thay đổi đối với bất kỳ khối nào trước đó trong chuỗi yêu cầu khai thác lại không chỉ khối có thay đổi mà còn tất cả các khối sau đó. Đây là lý do tại sao việc thao túng công nghệ blockchain cực kỳ khó khăn. Hãy nghĩ về nó như là "an toàn trong toán học" vì việc tìm ra các dấu ngoặc vàng đòi hỏi một lượng lớn thời gian và khả năng tính toán.

Khi một khối được khai thác thành công, thay đổi được tất cả các nút trên mạng chấp nhận và người khai thác được thưởng về mặt tài chính.

Công nghệ Blockchain là gì? Làm thế nào nó hoạt động?

Điểm giao - Nodes

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong công nghệ blockchain là phân quyền. Không một máy tính hoặc tổ chức nào có thể sở hữu chuỗi. Thay vào đó, nó là một sổ cái phân tán thông qua các nút được kết nối với chuỗi. Các nút có thể là bất kỳ loại thiết bị điện tử nào duy trì các bản sao của blockchain và giữ cho mạng hoạt động. 

Mỗi nút đều có bản sao blockchain của riêng nó và mạng phải phê duyệt theo thuật toán bất kỳ khối mới nào được khai thác để chuỗi được cập nhật, tin cậy và xác minh. Vì các blockchains là minh bạch, nên mọi hành động trong sổ cái đều có thể dễ dàng kiểm tra và xem. Mỗi người tham gia được cấp một  mã số nhận dạng chữ và số duy nhất để hiển thị các giao dịch của họ.

Việc kết hợp thông tin công khai với hệ thống kiểm tra và cân bằng giúp blockchain duy trì tính toàn vẹn và tạo sự tin tưởng giữa người dùng. Về cơ bản, blockchain có thể được coi là khả năng mở rộng của sự tin tưởng thông qua công nghệ. 


3. Sử dụng

Blockchain có số lượng ứng dụng gần như vô tận trên hầu hết mọi ngành . Công nghệ sổ cái có thể được áp dụng để theo dõi gian lận trong tài chính,chia sẻ an toàn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và thậm chí hoạt động như một cách tốt hơn để theo dõi quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh và quyền âm nhạc cho nghệ sĩ.