Có chuyện gì thì đưa tay đây,tôi nắm. Hứa….

Mỗi khi có chuyện xảy ra trong cuộc đời,được mọi người hỏi han tôi chỉ đáp “tôi không sao,tôi ổn”...

Mỗi khi có chuyện xảy ra trong cuộc đời,được mọi người hỏi han tôi chỉ đáp “tôi không sao,tôi ổn” và họ đáp lại “vậy có lên nha bạn”.

Thực ra họ cũng chỉ có thể nói với tôi được như vậy,đối với bản thân tôi mà nói câu an ủi đó có cũng được,không có cũng chẳng sao.

Có chuyện gì thì đưa tay đây,tôi nắm. Hứa….

Nhưng có một ngày,có người nói “sao thế được,để tôi giúp cậu”. Lúc đó,tôi cảm thấy như thật sự có phép màu nào đó khiến bản thân thật sự hạnh phúc. Dù kể cả họ có giải quyết được câu chuyện của tôi hay không.

Thế gian này dài và rộng,thứ mình cần đôi khi đơn giản chỉ là một cái nắm tay.Ngày hôm nay của bạn thế nào? Có chuyện gì thì đưa tay đây,tôi nắm . Hứa….

Close Menu