CMOS là viết tắt của Complementary metal-oxide-semiconductor, là thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả lượng bộ nhớ nhỏ trên bo mạch chủ máy tính lưu các cài đặt BIOS. Một số cài đặt BIOS này bao gồm ngày và giờ hệ thống, cũng như cài đặt phần cứng.


Các tên khác của CMOS

CMOS đôi khi được gọi là Real-Time Clock (RTC), CMOS RAM, Non-Volatile RAM(NVRAM), Non-Volatile BIOS memory hoặc Complementary-symmetry metal-oxide-semiconductor(COS-MOS).


Clearing CMOS

Hầu hết các cuộc thảo luận về CMOS đều liên quan đến việc xóa CMOS, có nghĩa là đặt lại cài đặt BIOS về mặc định của chúng. Đây là một nhiệm vụ thực sự dễ dàng, một bước khắc phục sự cố tuyệt vời cho nhiều loại sự cố máy tính.

CMOS là gì và nó dùng để làm gì?


Cách BIOS và CMOS họa động cùng nhau

BIOS là một chip máy tính trên bo mạch chủ giống như CMOS ngoại trừ mục đích của nó là giao tiếp giữa bộ xử lý và các thành phần cứng khác nhau như ổ cứng, cổng USB, card âm thanh, card màn hình,v.v. Một máy tính không có BIOS sẽ không hiểu cách các phần máy tính hoạt động cùng nhau.

BIOS firmware cũng là thứ thực hiện Tự kiểm tra khi bật nguồn để kiể tra các phần cứng đó và cuối cùng là thứ chạy bộ nạp khởi động để khởi chạy hệ điều hành.

CMOS cũng là một chip máy tính trên bo mạch chủ, hoặc cụ thể hơn là chip RAM, có nghĩa là nó thường sẽ mất các cài đặt mà nó đang lưu trữ khi máy tính tắt. Tuy nhiên, pin CMOS được sử dụng để cung cấp năng lượng không đổi cho chip.

Khi máy tính khởi động lần đầu, BIOS lấy thông tin từ chip CMOS để hiểu cài đặt phần cứng, thời gian và bất kỳ thứ gì khác được lưu trữ trong đó.


Pin CMOS là gì?

CMOS thường được cung cấp năng lượng bởi pin CR2032 có kích thước bằng đồng xu, được gọi là pin CMOS.

Hầu hết pin CMOS sẽ kéo dài tuổi thọ của bo mạch chủ, lên đến 10 năm. Nhưng đôi khi sẽ cần thay thế tùy thuộc vào cách thiết bị đang được sử dụng.

Ngày và giờ hệ thống không chính xác hoặc chậm và mất cài đặt BIOS, là những dấu hiệu chính của pin CMOS đã chết hoặc sắp chết.