Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

Tiếp tục series Mạng máy tính – Computer Network. Ở phần 1 hôm trước mình đã trình bày cho các bạn các vấn đề về mô hình TCP/IP,IP v4. Ngày hôm nay ở phần 2,Mình sẽ trình bày cho các bạn về Phân mạng con.

PHÂN MẠNG CON

1. Khái niệm

Là một kỹ thuật cho phép nhà quản trị mạng chia một mạng thành những mạng con nhỏ,nhờ đó có được các tiện lợi sau:

- Đơn giản hóa việc quản trị: với sự trợ giúp các của router, các mạng có thể được chia ra thành nhiều mạng con (subnet) mà chúng có thể được quản lý như những mạng độc lập và hiệu quả hơn.

- Có thể thay đổi cấu trúc bên trong của mạng và không làm ảnh hưởng đến các mạng bên ngoài. Một tổ chức có thể tiếp tục sử dụng các địa chỉ IP đã được cấp mà không cần phải lấy thêm một khối địa chỉ mới.

- Tăng cường tính bảo mật của hệ thống: phân mạng con sẽ cho phép một tổ chức phân tách mạng bên trong của họ thành một liên mạng nhưng các mạng bên ngoài vẫn thấy đó là một mạng duy nhất.

- Cô lập các luồng giao thông trên mạng: với sự trợ giúp của các router giao thông trên mạng có thể được giữ ở mức thấp nhất có thể.

2. Phương pháp phân mạng con

Phân mạng con theo một nguyên tắc chung

- Phần nhận dạng mạng (Network ID) của địa chỉ mạng ban đầu được giữ nguyên.

- Phần nhận dạng máy tính của địa chỉ mạng ban đầu được chia thành 2 phần

+ Phần nhận dạng mạng con (Subnet ID)

+ Phần nhận dạng máy tính trong mạng con (Host ID)

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

Có hai chuẩn để thực hiện phân mạng con là

- Chuẩn phân lớp hoàn toàn (Classfull standard)

- Chuẩn định tuyến liên miền không phân lớp CIDR (Class Inter – Domain Routing)

2.1 Chuẩn phân lớp hoàn toàn (Classful Standard)

- Địa chỉ IP khi phân mạng con sẽ gồm 3 phần:

+ Phần nhận dạng mạng của địa chỉ ban đầu (Network ID)

+ Phần nhận dạng mạng con (Subnet ID): được hình thành từ một số bit có trọng số cao trong phần nhận dạng máy tính(Host ID) của địa chỉ ban đầu

+ Phần nhận dạng máy tính trong mạng con (Host ID) bao gồm các bit còn lại

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

2.2 Chuẩn định tuyến liên miền không phân lớp CIDR (Classess Inter-Domain Routing)

- CIDR là một sơ đồ đánh địa chỉ mới cho mạng Internet hiêu jquar hơn nhiều so với sơ đồ đánh địa chỉ cũ theo kiểu phân lớp A,B và C.

- CIDR ra đời để giải quyết hai vấn đề đối với mạng Internet là :

+ Thiếu địa chỉ IP

+ Vượt quá khả năng chứa đựng của các bảng định tuyến

- Cấu trúc địa chỉ CIRD

+ Không sử dụng cơ chế phân lớp A,B,C,D,E

+ Phần nhận dạng mạng từ 13 đến 27 bit

+ Một địa chỉ theo cấu trúc CIRD: bao gồm 32 bit của địa chỉ IP chuẩn cùng với một thông tin bổ sung về số lượng các bit được sử dụng cho phần nhận dạng mạng . Ví dụ : 206.13.1.48/25

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

3. Các bước thực hiện phân mạng con

Kỹ thuật phân mạng con là kỹ thuật mượn một số bit đầu trong phần Host_ID để đặt cho các mạng con

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

Thực hiện 3 bước :

- Bước 1: Xác định lớp (class) và subnet mask của địa chỉ

- Bước 2: Xác định số bit cần mượn và subnet mask mới, tính số lượng mạng con, số host thực sự có được

- Bước 3: Xác định các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng.


DHCP :Dynamic Host Configuration Protocol

-  Cho phép máy trậm nhận một địa chỉ IP động khi kết nối vào mạng: có thể renre,release, hỗ trợ người dùng hay phải di chuyển.

- Tổng quan về DHCP

+ Máy trạm quảng bá thông điệp DHCP discover

+ Máy chủ DHCP trả lời với DHCP offer

+ Máy trạm xin địa chỉ với DHCP request

+ Máy chủ DHCP cấp địa chỉ với DHCP ack


NAT: Network Address Translation

- Được thiết kế để tiết kiệm địa chỉ IP

- Cho phép mạng nội bộ sử dụng địa chỉ IP riêng

- Địa chỉ IP riêng sẽ được chuyển đổi sang địa chỉ công cộng định tuyến được

- Mạng riêng được tách biệt và giấu kín IP nội bộ

- Thường sử dụng trên router biên của mạng một cửa

- Địa chỉ cục bộ bên trong (Inside local address): địa chỉ được phân phối cho các host bên trong mạng nội bộ

- Địa chỉ toàn cục bên trong (Inside global address) : địa chỉ hợp pháp được cung cấp bởi InterNic (Inter Network Information Center) hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet, đại diện cho một hoặc nhiều địa chỉ nội bộ bên trong đối với thế giới bên ngoài.

- Địa chỉ cục bộ bên ngoài (Outside local address): địa chỉ riêng của host nằm bên ngoài mạng nội bộ

- Địa chỉ toàn cục bên ngoài (Ouside global address) : địa chỉ công cộng hợp pháp của host nằm bên ngoài mạng nội bộ

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

 

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet(Mạng máy tính - Computer Network Phần 2)

- Mạng cục bộ chỉ dùng 1 địa chỉ IP đối với bên ngoài :

 + Không cần thiết dùng 1 vùng địa chỉ từ ISP: chỉ cần 1 cho tất cả các thiết bị

+ Có thể thay đổi địa chỉ các thiết bị trong mạng cục bộ mà không cần thông báo với bên ngoài

+ Có thể thay đổi ISP mà không cần thay đổi địa chỉ các thiết bị trong mạng cục bộ

+ Các thiết bị trong mạng cục bộ không nhìn thấy không định địa chỉ rõ ràng từ bên ngoài


MẠNG INTERNET

Là một hệ thống mạng máy tính kết nối trên toàn thế giới,mạng này có thể truy cập với nhiều mạng máy tính có liên kết với nhau. Do ARPA (Advenced Research Projects Agency) Hoa Kỳ phát triển năm 1969.

Một số khái niệm trong Mạng Internet

- WWW : World Wide Web – Trao đổi dữ liệu siêu văn bản HTML trên Internet

- HTTP: HyperText Transfer Protocol

- Caching : bộ nhớ đệm

- HTTP Secure

+ Là sự kết hợp giữa HTTP và SSL/TLS

+ Mã hóa dữ liệu theo thuật toán mã hóa công khai RSA trong quá trình truyền thông giữa http client và http server

- Telnet

+ Dịch vụ cho phép người dùng từ một máy tính ở xa đăng nhập vào 1 host

+ Hoạt động theo mô hình client/server

+ Sử dụng giao thức TCP

+ Telnet server nghe mặc định ở cổng 23

- FTP

+ Là giao thức trao đổi file với máy tính ở xa

+ Sử dụng  mô hình client/server  

+ FTP được đặc tả trong RFC 959

+ FTP server nghe ở port 21

Một số phần mềm FTP server phổ biến : Titan FTP server,FileZilla server

- Email

+ Hoạt động theo mô hình client/server

+ Gồm 3 thành phần chính : user agent,mail server,stmp


LỜI KẾT

Như vậy là mình đã kết thúc trình bày Chương 3: Mô hình TCP/IP và Mạng Internet. Ở chương tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng nhé.

Xem lại các bài viết khác tại theo link dưới đây nhé 

Chương 1: Tổng quan mạng máy tính phần 1 - Tổng quan mạng máy tính phần 2

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet phần 1 - Mô hình TCP/IP và mạng Internet Phần 2

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng – Mạng máy tính (Computer Network)

Chương 5: Chương 5: Mạng cục bộ LAN – Mạng máy tính(Computer Network)

Chương 6: Mạng diện rộng WAN – Mạng máy tính(Computer Network)

Chương 7: An toàn thông tin mạng máy tính – Computer Network

Chúc các bạn thành công !

Close Menu