1. Router là gì?

Router là một thiết bị mạng được sử dụng để mở rộng hoặc phân đoạn mạng bằng cách chuyển tiếp các gói từ mạng logic này sang mạng logic khác. Router thường được sử dụng nhiều nhất trong các mạng internet lớn sử dụng bộ giao thức TCP/IP và để kết nối các máy chủ TCP/IP và mạng cục bộ LAN với Internet bằng đường truyền thuê riêng.

2. Chức năng của Router

- Router là một thiết bị hoạt động tại tầng Mạng(Network), có chức năng là tiếp nhận và xử lý gói tin đến bằng cách tìm đường đi tốt nhất cho gói tin qua mạng.

- Router có thể sử dụng trong việc ghép nối nhiều mạng với nhau và cho phép các gói tin có thể đi theo nhiều đường khác nhau để tới đích.

3. Nguyên tắc hoạt động

- Khi một trạm muốn gửi gói tín hiệu qua Router thì nó phải gửi gói tin với địa chỉ trực tiếp của Router(Có nghĩa là trong gói tin đó phải có chứa các thông tin về điểm đến) và khi gói tin đến Router thì Router mới xử lý và gửi tiếp.

- Khi gửi một gói tin Router phải tìm được đường đi cho gói tin qua mạng. Để xác định được đường đi đến đích cho gói tin, các Router duy trì một Bảng định tuyến(Routing Table) chứa đường đi đến những điểm khác nhau trên toàn mạng.

- Dựa vào dữ liệu từ các giao thức định tuyến, Router tính toán được bảng Routing Table tối ưu dựa trên một thuật toán xác định trước.