CEO,Tổng giám đốc - Chủ tịch hội đồng quản trị?Ai là người to nhất

Các bạn đã nghe rất nhiều về các chức danh chủ tịch,tổng giám đốc,CEO…vậy thì chính xác các vị trí này là gì? Ai to hơn ai,chúng ta cùng Ting3s tìm hiểu nhé !

Hãy bắt đầu từ việc,khi bạn muốn mở một công ty,doanh nghiệp thì nhà nước,pháp luật sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải có một người nào đó đứng ra làm đại diện và đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp,công ty.

Người đó có thể nắm một trong các chức vụ,có thể là giám đốc,có thể là tổng giám đốc,hoặc cũng có thể là chủ tịch hội đồng quản trị,chủ tịch hội đồng thành viên.

Tại sao lại có quá nhiều chức danh được cho phép làm đại diện pháp luật như vậy.

1. Nếu là một công ty nhỏ,công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì sẽ có một chức danh giám đốc hoặc Tổng giám đốc cũng được. Có lẽ các bạn nghĩ ông Tổng giám đốc là tổng của các ông Giám đốc gộp lại điều hành to nhất trong công ty và công ty phải thật lớn,có rất nhiều ông giám đốc thì mới cần đến Tổng giám đốc.

CEO,Tổng giám đốc  - Chủ tịch hội đồng quản trị?Ai là người to nhất

Nhưng thực ra không phải như vậy,không cần thiết có nhiều Giám đốc mới có Tổng giám đốc,mà chỉ cần thích là có thể tự xưng,tự gọi là Tổng giám đốc cũng được . Dưới quyền của Tổng giám đốc không nhất thiết phải có thêm giám đốc nào khác mà có thể là đến nhân viên luôn.

Chính vì vậy nhiều người tự xưng là Tổng giám đốc nghe có vẻ kinh khủng nhưng khéo khi công ty lại chỉ có một người vừa là kế toán,vừa là nhân viên luôn.

=> Như vậy,nếu là công ty bé có thể có Giám Đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ở trường hợp này giám đốc hay tổng giám đốc đều là một người.

2. Nếu công ty to hơn một chút,có thành viên lãnh đạo công ty. Các nhóm này gọi là Hội đồng thành viên và trong Hội đồng thành viên lại bầu ra một người làm chủ tịch.

Chủ tịch không nhất thiết phải là người nhiều tiền nhất,miễn là được bầu thì sẽ là Chủ tịch hội đồng thành viên. Thế nên trong công ty ông Chủ tịch hội đồng thành viên chưa chắc đã là người giàu và mạnh nhất.

CEO,Tổng giám đốc  - Chủ tịch hội đồng quản trị?Ai là người to nhất

Và với công ty có Hội đồng thành viên thì Chủ tịch hội đồng thành viên có thể là người đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc trong hội đồng có thể chọn ra một người giỏi để lãnh đạo,giữ chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc,hoặc cũng có thể thuê một người ngoài để làm Giám đốc lãnh đạo công ty và đứng ra đại diện trước pháp luật.

3. Công ty cổ phần thường là một công ty rất lớn ,niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và bán cổ phiếu cho công chúng. Ai nắm giữ cổ phiếu sẽ thành Cổ đông,do đó công ty kiểu này sẽ có rất nhiều cổ đông. Và tất cả Cổ đông tụ lại sẽ thành Đại hội cổ đông.

Và trong Đại hội đồng cổ đông này sẽ bầu chọn ra người giỏi nhất để làm Thành viên hội đồng quản trị.Tại Việt Nam một Hội đồng quản trị sẽ gồm từ 3 cho đến 11 người,tiếp tục trong Hội đồng quản trị lại bầu ra một Chủ tịch hội đồng quản trị,người này cũng chưa chắc là người giàu nhất và nhiều cổ phiếu nhất.

CEO,Tổng giám đốc  - Chủ tịch hội đồng quản trị?Ai là người to nhất

Ông chủ tịch này có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và đứng ra làm đại diện trước pháp luật. Hoặc Hội đồng quản trị có thể chọn ra một người khác để làm Giám đốc và Tổng giám đốc giúp điều hành công ty và đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật.Nếu công ty không có người tài thì công ty hoàn toàn có thể thuê một người ngoài để làm Giám đốc,Tổng giám đốc nếu có năng lực

Điều đặc biệt là ở công ty lớn,công ty cổ phần thường sẽ có rất nhiều giám đốc phụ trách một mảng như : giám đốc nhân sự,giám đốc công nghệ….Nhưng ông to nhất phụ trách chung sẽ được gọi là Giám đốc điều hành hoặc Tổng giám đốc. Hay ở Mỹ người ta thường gọi là CEO.

CEO,Tổng giám đốc  - Chủ tịch hội đồng quản trị?Ai là người to nhất

Người này được Hội đồng quản trị lựa chọn,người này sẽ thực hiện đường lối chính sách mà Hội đồng quản trị định hướng. Khi giao quyền cho người này thì họ sẽ có quyền quyết định mọi vấn đề trong công ty.Dẫn dắt công ty làm sao để phát triển và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật.

Quyền của CEO nhiều hay ít phụ thuộc vào điều lệ của công ty,Hội đồng quản trị chỉ cho CEO những quyền này thì chỉ được thực hiện trong phạm vi đó .


Tóm lại là CEO,Giám đốc điều hành,Tổng giám đốc…là người đứng đầu công ty về mọi mặt,họ có quyền và trách nhiệm dẫn dắt công ty. Mọi hoạt động của công ty đều do họ kiểm soát và cách gọi CEO hay Tổng giám đốc hay Giám đốc điều hành cũng chỉ là một chức danh mà thôi,thực chất không có ông nào to hơn ông nào cả. Hoặc đơn giản những ông này chỉ đơn giản là người làm thuê cho công ty thôi,có tài thì được thuê về để điều hành công ty.

Còn to nhất phải là Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên . Nhóm người này có quyền quyết định tất cả,đứng đầu là Chủ tịch. Nhưng không phải Chủ tịch là có quyền quyết định tất cả,thích làm gì thì làm. Mọi quyết định vẫn phải theo sự biểu quyết của các thành viên.

Close Menu