Cáp Ethernet là gì?

Cáp Ethernet là cáp mạng được sử dụng để kết nối mạng có dây tốc độ cao giữa 2 thiết bị. Cáp mạng này được làm bằng cáp 4 đôi, bao gồm các dây xoắn đôi. Nó được sử dụng để truyền dữ liệu ở cả 2 đầu của cáp, được gọi là đấu nối RJ45.

Cáp Ethernet được phân loại là Cat5, Cat 5e, Cat6 và UTP. Cáp Cat5 có thể hỗ trợ mạng Ethernet 10/100 Mbps, trong khi cáp Cat 5e và Cat6 để hỗ trợ mạng Ethernet chạy ở tốc độ 10/100/1000 Mbps.


Cáp truyền thẳng là gì(Straight Through Cables)?

Cáp thẳng(Straight Through Cables) và Cáp chéo(Crossover Cables): Sự khác biệt là gì?

Cáp đi thẳng là loại CAT5 với các đầu nối RJ-45 ở mỗi đầu và mỗi đầu đều có cùng một chốt ra. Nó phù hợp với tiêu chuẩn T568A hoặc T568B. Nó sử dụng cùng một mã màu trong toàn bộ mạng LAN để tạo ra sự nhất quán. Loại cáp xoắn đôi này được sử dụng trong mạng LAN để kết nối máy tính hoặc một mạng trung tâm như một bộ định tuyến. Nó là một trong những loại cáp phổ biến nhất.


Cáp chéo là gì(Crossover Cables)?

Cáp thẳng(Straight Through Cables) và Cáp chéo(Crossover Cables): Sự khác biệt là gì?

Crossover Cables là loại CAT5 trong đó một đầu là cấu hình T568A và đầu kia là T568BC. Trong kiểu kết nối cáp này, Pin1 được giao với Pin3 và Pin2 giao với Pin6.

Cáp chéo được sử dụng để kết nối 2 hoặc nhiều thiết bị điện toán. Hệ thống dây bên trong của cáp chéo đảo ngược quá trình truyền và nhận tín hiệu. Nó được sử dụng rộng rãi để kết nối 2 thiết bị cùng loại. Ví dụ: 2 máy tính hoặc 2 switch với nhau.

Về hình thức bên ngoài, cáp Crossover Cables rất giống với cáp Ethernet thông thường. Tuy nhiên, chúng khác nhau về thứ tự sắp xếp các dây. Loại cáp Ethernet này được sản xuất để kết nối trực tiếp với các thiết bị mạng cùng loại qua Ethernet. Cáp chéo chủ yếu được sử dụng để kết nối 2 máy chủ trực tiếp.

Sự khác biệt chính:

- Cáp chéo, Chân 1 được bắt chéo với Chân 3 và Chân 2 bắt chéo với Chân 6. Trong khi ở cáp thẳng kết nối là một với một.

- Cáp thẳng chủ yếu được sử dụng để kết nối các thiết bị không giống nhau trong khi cáp chéo chủ yếu được sử dụng để kết nối các thiết bị giống nhau.

- Cáp thẳng kết nối máy tính với Modem DSL, trong khi cáp Crossover kết nối Router với Router và máy tính với máy tính.


Khi nào sử dụng cáp truyền thẳng?

Cáp thẳng(Straight Through Cables) và Cáp chéo(Crossover Cables): Sự khác biệt là gì?

Dưới đây là các ứng dụng mà bạn sử dụng cáp thẳng:

- Kết nối máy tính với cổng thông thường của switch/hub.

- Kết nối máy tính với cổng LAN của Modem DSL/cables.

- Kết nối cổng WAN của Router với cổng LAN của modem/modem DSL.


Khi nào sử dụng cáp chéo?

Cáp thẳng(Straight Through Cables) và Cáp chéo(Crossover Cables): Sự khác biệt là gì?

Cáp thẳng(Straight Through Cables) và Cáp chéo(Crossover Cables): Sự khác biệt là gì?

 

Đây là một ứng dụng mà bạn nên sử dụng cáp chéo:

- Sử dụng một máy tính với một máy tính không có bộ chuyển mạch hoặc hub.

- Mạng phát triển cho thiết bị mạng. Ví dụ: đường dẫn đến bộ định tuyến.

- Cáp chéo cho phép người ta thiết lập kết nối trực tiếp giữa 2 thiết bị điện toán bằng cổng Ethernet.

- Nó kết nối 2 máy tính trực tiếp.


Sự khác biệt giữa cáp chéo và cáp thẳng

Cáp thẳng(Straight Through Cables) và Cáp chéo(Crossover Cables): Sự khác biệt là gì?

Cáp thẳng

Cáp chéo

Cáp đi thẳng là loại CAT5 với các đầu nối RJ-45 ở mỗi đầu và mỗi đầu đều có cùng một chốt ra

Cáp Crossover là một loại CAT có một đầu là Cấu hình T568A và đầu kia là Cấu hình T568B

Nó là một trong những định dạng cáp được sử dụng phổ biến nhất cho cáp mạng

Nó chỉ được sử dụng cho một số ứng dụng nhất định

Bạn cũng có thể kết nối nó với cổng LAN của bộ định tuyến đến cổng đường lên của bộ chuyển mạch / trung tâm

Bạn có thể kết nối nó với cổng LAN của bộ định tuyến với công tắc hoặc cổng thông thường của trung tâm

Cáp thẳng kết nối máy tính với cáp hoặc cổng LAN của modem DSL

Cáp chéo kết nối với cổng LAN của bộ định tuyến với cổng thông thường của switch / hub

Bạn nên sử dụng cáp thẳng khi muốn kết nối hai thiết bị khác loại.

Bạn nên sử dụng cáp chéo khi muốn kết nối hai thiết bị cùng loại

Nó giúp bạn kết nối cổng WAN của bộ định tuyến với cáp hoặc cổng LAN của modem DSL

Bạn có thể kết nối hai công tắc / trung tâm bằng cách sử dụng cổng thông thường ở cả hai công tắc / trung tâm

Cáp đi thẳng chủ yếu được sử dụng để kết nối, không giống như các thiết bị.

Trong khi cáp chéo chủ yếu được sử dụng để kết nối như các thiết bị