Bạn có thể xóa tài khoản Gmail và tất cả các thư trong đó, trong khi vẫn giữ lại tài khoản Google, Youtube và các tài khoản liên quan khác.


Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

Đây là cách hủy tài khoản Gmail và xóa địa chỉ Gmail được liên kết.

1. Đi tới Quản lý tài khoản Google của bạn

Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

2. Chọn Dữ liệu và cá nhân hóa

Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

3. Các bạn cuộn xuống đến mục Tải xuống,xóa hoặc lập kế hoạch cho dữ liệu của bạn.

4. Chọn Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn.

Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

5. Sau đó chọn Xóa dịch vụ.

Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

6. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập lại tài khoản của mình.

7. Trên trang tiếp theo, bạn chọn dịch vụ mà muốn xóa. Ở đây chúng ta đang cần xóa dịch vụ Gmail nhé. Nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh Gmail.

Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

8. Nhập địa chỉ email khác với địa chỉ được liên kết với tài khoản Gmail bạn đang đóng.

9. Click GỬI EMAIL XÁC MINH.

Cách xóa tài khoản Gmail của bạn

10. Mở email từ Google với chủ đề “Cảnh báo bảo mật cho tài khoản Google được liên kết của bạn” hoặc “Xác nhận xóa Gmail”.

11. Làm theo liên kết xóa trong tin nhắn.

12. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail mà bạn đang xóa.

13. Trong xác nhận Xóa Gmail, chọn Có,tôi muốn xóa vĩnh viễn example@gmail.com khỏi tài khoản Google của mình.

14. Nhấp vào Xóa Gmail.