Khi bạn nhập địa chỉ web vào trình duyệt, nó sẽ kích hoạt DNS để lấy địa chỉ IP thích hợp của trang web. Nếu không có DNS, hệ thống của bạn không thể kết nối với một trang web hoặc dịch vụ internet có tên miền.

Mặc dù DNS được lưu trữ trong bộ nhớ cache rất hữu ích trong việc sử dụng hàng ngày, nhưng nó có thể bị hỏng  trong một số trường hợp nhất định. Ví dụ: hệ thống của tôi gần đây bị tắt đột ngột do sự nguồn điện. Điều này đã làm hỏng bộ nhớ cache DNS và tôi không thể kết nối với hầu hết các trang web và dịch vụ web.

Để giải quết vấn đề đó và sửa lỗi DNS bị hỏng, bạn cần xóa bộ nhớ cache DNS trong Windows theo cách thủ công. Rất may, nó là khá dễ dàng để làm. Sử dụng một trong các phương pháp được hiển thị bên dưới để xóa bộ nhớ cache DNS trong Windows một cách nhanh chóng.


Xóa lệnh bộ nhớ cache DNS của Windows

Bạn có thể đặt lại hoặc xóa bộ nhớ cache DNS trực tiếp từ Dấu nhắc lệnh. Tất cả những gì bạn phải làm là thực hiện lệnh flush DNS. Nó khá đơn giản. Đây là cách thực hiện.

Mở CMD và nhập vào câu lệnh ipconfig /flushdns

Cách xóa bộ nhớ DNS Cache của Windows

Sau khi thực hiện lệnh, Windows sẽ xóa bộ đệm DNS và hiển thị “Windows IP Configuration. Successfully flushed the DNS Resolver Cache”.


Lệnh PowerShell để xóa bộ nhớ cache DNS trong Windows

Bộ nhớ cache DNS của Windows có thể được xóa khỏi công cụ dòng lệnh PowerShell. Bạn cần thực hiện lệnh DNS PowerShell rõ ràng. Đây là cách thực hiện.
Cũng tương tự như CMD. Bạn chỉ cần nhập câu lệnh: ipconfig /flushdns

Cách xóa bộ nhớ DNS Cache của Windows

Đó là tất cả. Sau khi lệnh được thực thi thành công, bộ đệm DNS sẽ bị xóa khỏi hệ điều hành Windows. Để xác nhận, bạn sẽ thấy “Windows IP Configuration. Successfully flushed the DNS Resolver Cache ” thông điệp.


Chạy lệnh để xóa bộ nhớ cache DNS

Lệnh run cho phép bạn xóa bộ đệm DNS mà không cần mở công cụ dòng lệnh như Command Prompt hoặc PowerShell. Đây là cách thực hiện.

Mở Run bằng phím tắt Windows + R, nhập ipconfig /flushdns vào ô trống và nhấp OK.

Cách xóa bộ nhớ DNS Cache của Windows

Không giống như phương pháp Command Prompt hoặc PowerShell, cửa sổ Run sẽ không hiển thị thông báo xác nhận. Nói như vậy, bạn có thể yên tâm rằng lệnh đã xóa thành công bộ nhớ cache DNS của Windows.