Nếu bạn muốn xem mật khẩu của mạng Wi-Fi đã kết nối trước đó, bạn có thể truy xuất mật khẩu đó một cách dễ dàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: nếu bạn muốn kết nối một thiết bị khác với mạng Wi-Fi của mình nhưng không thể nhớ mật khẩu vào lúc này, bạn có thể xem mật khẩu ngay trên máy Windows 11 của mình.


Xem mật khu ca mng Wi-Fi hin được kết nối trong Windows 11

Phương pháp này chỉ hợp lệ nếu bạn muốn xem mật khẩu cho mạng Wi-Fi mà PC của bạn hiện đang kết nối. Nếu bạn muốn xem mật khẩu của mạng Wi-Fi đã kết nối trước đó, hãy tham khảo hướng dẫn trong Phương pháp 2 (cuộn xuống để xem).

1. Mở Settings bằng tổ hợp phím Windows + I.

2. Trong ngăn bên trái, nhấp vào Network & Internet.

3. Ở bên phải, nhấp vào Advanced network settings.

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

4. Bây giờ, trong phần Related settings, hãy nhấp vào More network adapter options.

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

5. Thực hiện nhấp chuột phải vào biểu tượng WiFi rồi nhấp vào tùy chọn Status.

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

6. Nhấp vào nút Wireless Properties.

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

7. Chuyển sang tab Security. Tại đây, trường khóa Network security key hiển thị mật khẩu WiFi đã lưu của bạn cho mạng WiFi hiện đang kết nối. Theo mặc định, mật khẩu được ẩn. Để xem nó, hãy chọn Show characters.

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11


Xem mật khu đã lưu ca tt c các mạng Wi-Fi trong Windows 11

Sử dụng phương pháp này để xem mật khẩu của tất cả các mạng Wi-Fi đã kết nối trước đó.

Bước 1: Mở Windows Terminal với tư cách quản trị viên. Để làm điều đó, hãy nhập Terminal trong tìm kiếm, bấm chut phi vào mục nhập Windows Terminal, sau đó bấm Run as administrator.

Khi bạn nhận được màn hình Kiểm soát Tài khoản Người dùng, hãy nhấp vào nút Yes.

Bước 2: Tại cửa sổ Windows Terminal, sao chép và dán lệnh sau để xem danh sách tất cả các cấu hình mạng Wi-Fi được lưu trên PC Windows 11 của bạn. Danh sách bao gồm tất cả các mạng Wi-Fi đã kết nối trước đó cũng như mạng Wi-Fi hiện đang được kết nối.

netsh wlan show profile

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

Bước 3: Tiếp theo, sao chép và dán lệnh sau nhưng thay thế Profile bằng tên hồ sơ của mạng Wi-Fi có mật khẩu bạn muốn xem (bạn đã lấy ở bước trước).

netsh wlan show profile name=”Profile” key=clear | find /I “Key Content”

Nhấn phím Enter để xem mật khẩu. Mật khẩu được hiển thị trong trường Key Content.

Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11Cách xem mật khẩu WiFi trên Windows 11

Bạn có thể lặp lại bước này cho tất cả các cấu hình Wi-Fi được lưu trên PC Windows 11 của mình.