Yêu cầu TPM 2.0 đối với Windows 11 là một trong những thay đổi được nhắc đến nhiều nhất từ Windows 10, đặc biệt là vì nó đã khóa hiệu quả nhiều máy hoàn toàn tốt ra khỏi lộ trình nâng cấp.

Có nhiều cách và phương tiện đáp ứng yêu cầu để nâng cấp, nhưng nếu bạn chỉ muốn kích hoạt một máy ảo nhanh chóng thì sao?

Cách vượt qua kiểm tra TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy ảo

Dưới đây là cách cài đặt máy ảo Windows 11 một cách nhanh chóng và dễ dàng nếu bạn đang bị chặn.


Những gì bạn cần

Tất cả những gì bạn cần cho việc này là ISO Windows 11 và một số phần mềm để tạo máy ảo. Theo mục đích của hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng VMWare ESXI 7, nhưng quá trình sẽ không khác gì nếu bạn sử dụng bất kỳ một phần mềm tạo máy ảo khác như Hyper-V hoặc VirtualBox.


Cách cài đặt máy ảo Windows 11 mà không cần TPM

Cách vượt qua kiểm tra TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy ảo

Tất nhiên phương pháp này cũng sẽ làm cho Windows 11 hoạt động, nhưng mình không đề xuất nó là một ý tưởng hay, bởi vì nó làm cho hệ thống bảo mật sẽ kém đi.

Để thực hiện việc này, các bạn làm theo các bước sau:

1. Nhấn Shift + F10 trên bàn phím của bạn để mở Command Prompt.

Cách vượt qua kiểm tra TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy ảo

2. Nhập lệnh sau:

REG ADD HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1

3. Khi bạn thấy thông báo  thao tác đã hoàn thành, hãy tắt cmd.

Cách vượt qua kiểm tra TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy ảo

4. Quay lại một bước trong quá trình cài đặt.

Cách vượt qua kiểm tra TPM 2.0 khi cài đặt Windows 11 trên máy ảo

5. Bây giờ bạn tiến hành cài đặt Windows 11 bình thường.

Bây giờ, khi tiếp tục cài đặt, bạn sẽ không còn thấy cảnh báo rằng PC của bạn không thể chạy Windows 11 và mọi thứ sẽ tiếp tục.