IPv6 (Internet Protocol Version 6) là phiên bản Giao thức Internet mới hơn so với IPv4. Một trong những điểm khác biệt chính là độ dài của địa chỉ IP. IPv4 sử dụng địa chỉ 32bit và có thể tạo tới 4 tỷ địa chỉ duy nhất, trong khi IPv6 sử dụng địa chỉ 128bit và có thể tạo 340 tỷ địa chỉ IP duy nhất. Tuy nhiên, nếu IPv6 gây ra sự cố, bạn có thể tắt nó và sử dụng IPv4 bằng bất kỳ phương pháp nào được giải thích trong hướng dẫn này.

1. Tắt IPv6 bằng Settings

Theo mặc định, Windows sử dụng cả 2 giao thức Internet: IPv6 và IPv4. Tuy nhiên, bạn có thể tắt IPv6 từ cài đặt Bộ điều hợp mạng trên máy tính của mình.

- Nhấp vào nút Start và chọn Settings.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Nhấp vào “Network & Internet” ở ngăn bên trái và chọn “Advanced network settings” ở cuối bảng bên phải.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Cuộn xuống và nhấp vào “More network adapter options”.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Nhấp chuột phải vào tên mạng WiFi của bạn trong màn hình Network Connections và chọn Properties trong menu bật lên.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Trong hộp thoại WiFi Properties, bỏ chọn Internet Protocol Version 6(TCP/IPv6) và nhấp vào nút OK để lưu các thay đổi.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

2. Vô hiệu IPv6 bằng cách sử đổi Windows Registry

Nếu bạn là người hiểu biết về máy tính, hãy tắt IPv6 bằng cách điều chỉnh Windows Registry thông qua CMD.

- Mở hộp thoại Run (Windows + R), nhập cmd.exe và nhấn Ctrl + Shift + Enter để chạy với tư cách Administrator.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Chức năng IPv6 được bật theo mặc định và khóa đăng ký “DisabledComponents” sẽ có giá trị “00”. Để tắt IPv6, hãy thay đổi giá trị của khóa đăng ký đó thành “0xFF”, sau đó nhập lệnh sau và nhấn Enter.

reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters" /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 255 /f

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Sau khi thực hiện lệnh, hãy khởi động lại máy tính của bạn để đảm bảo các thay đổi đã được áp dụng.

3. Tắt IPv6 cho Bộ điều hợp mạng cụ thể

Bạn có nhiều bộ điều hợp mạng được kết nối với máy tính Windows của mình không? Bạn có thể sử dụng PowerShell để tắt IPv6 cho một bộ điều hợp mạng cụ thể.

- Nhấn Windows + X trên bàn phím của bạn và nhấp vào Terminal(Admin) trong menu để khởi chạy Windows PowerShell với tư cách Administrator.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Để có danh sách các bộ điều hợp mạng được kết nối với máy tính của bạn, hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter.

Get NetAdapterBinding ComponentID ms_tcpip6

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Để tắt IPv6 trên một bộ điều hợp cụ thể, hãy nhập lệnh bên dưới, sau đó là Enter. Đừng quên thay thế [name] bằng tên thực của bộ điều hợp mạng của bạn.

Disable NetAdapterBinding -Name [name] ComponentID ms_tcpip6

- Sau khi thực hiện lệnh, bạn sẽ không thấy thông báo xác nhận trên màn hình. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện lệnh được đề cập ở bước #2 để xem trạng thái của IPv6. Nếu bạn đã tắt IPv6 cho một bộ điều hợp mạng cụ thể, bạn sẽ thấy “False” trong cột Enable dành riêng cho nó.

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

- Để bật lại IPv6 bất cứ khi nào được yêu cầu, hãy nhập lệnh sau và nhấn Enter. Một lần nữa, hãy nhớ thay thế [name]ư bằng tên của bộ điều hợp mạng của bạn.

Enable NetAdapterBinding -Name [name] ComponentID ms_tcpip6

Cách vô hiệu hóa TCP/IPv6 trên Windows

Nếu bạn thấy rằng phương pháp PowerShell quá phức tạp, bạn có thể trở lại phần #1 và sử dụng phương pháp Setting để thay đổi IPv6 cho một bộ điều hợp mạng cụ thể.