Sử dụng Thời gian sử dụng(Screen Time Restrictions), một tính năng iOS có sẵn, bạn có thể tắt máy ảnh iPhone hoặc iPad của mình để xóa nó khỏi Màn hình chính, Thư viện ứng dụng, Màn hình khóa và mọi nơi khác trên thiết bị.

Nếu con bạn sử dụng iPhone hoặc iPad mà bạn muốn tắt máy ảnh của nó để ngăn những cú nhấp chuột và ghi âm không cần thiết hoặc nếu bạn sử dụng thiết bị cho một mục đích cụ thể như thực đơn nhà hàng hoặc sách của khách tham quan bảo tàng và bạn muốn tắt máy ảnh của nó, thì đây là làm thế nào để làm điều đó.


Những điều cần biết trước khi tắt máy ảnh iPhone hoặc iPad

Trước khi hạn chế camera trên iPhone hoặc iPad, bạn phải lưu ý những điểm quan trọng sau:

- Sau khi bạn làm theo các bước bên dưới để hạn chế camera, nó sẽ không khả dụng ở bất kỳ đâu, kể cả bên trong Apple và các ứng dụng của bên thứ ba như FaceTime hoặc WhatsApp.

- Sau khi tắt máy ảnh, FaceTime cũng sẽ không hoạt động. Biểu tượng ứng dụng của nó sẽ bị ẩn và bạn sẽ không thể sử dụng nó, ngay cả đối với các cuộc gọi âm thanh, từ ứng dụng Điện thoại hoặc Danh bạ.

- Khi bạn hạn chế camera iPhone, cả camera trước và sau đều bị tắt.

- Khi bạn bật lại camera iPhone, bố cục biểu tượng ứng dụng Màn hình chính của bạn có thể thay đổi một chút.


Cách tắt máy ảnh iPhone hoặc iPad

Dưới đây là các bước để hạn chế và xóa ứng dụng Máy ảnh trên iPhone hoặc iPad:

1. Mở Settings

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

2. Các bạn tìm đến Thời gian sử dụng > Bật thời gian sử dụng

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

3. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về thời gian sử dụng và đặt giới hạn cho các nội dung mà bạn muốn quản lý > Nhấn chọn Tiếp tục.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

4. Chọn Đây là iPad/iPhone của tôi.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

5. Tiếp tục chọn Bật giới hạn.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

6. Gạt thanh Bật giới hạn sang màu xanh. Sau đó chọn đến mục Ứng dụng được phép.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

7. Trong ứng dụng được phép, bạn vô hiệu hóa Camera bằng cách gạt sang màu xám.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

8. Bạn quay lại trang Thời gian sử dụng, Chọn Sử dụng mật mã thời gian sử dụng.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

9. Đặt mật khẩu cho nó. Nếu ai muốn mở chức năng này ra, họ đều phải nhập mật khẩu.

Cách vô hiệu hóa máy ảnh trên iPhone hoặc iPad

Như vậy, bạn đã vô hiệu hóa thành công Camera trên điện thoại iPhone hoặc iPad của bạn rồi nhé. Nếu bạn muốn mở lại, thì bạn chỉ cần làm tương tự như vậy,gạt Camera lên màu xanh là đc nhé.

Ngoài ứng dụng Camera, bạn có thể vô hiệu hóa nhiều ứng dụng khác, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.


Máy ảnh bị hạn chế không khả dụng cho bất kỳ ứng dụng nào

Bạn đã tắt thành công máy ảnh trên thiết bị iOS hoặc iPadOS của mình. Nếu bạn hoặc con bạn cố gắng vượt qua hạn chế này bằng cách tải xuống ứng dụng máy ảnh của bên thứ ba, điều đó cũng sẽ không hoạt động.