Khi bạn xóa thư khỏi Hộp thư đến trong Outlook của mình hoặc một thư mục khac, thư sẽ chuyển đến thư mục Deleted Items.Các thư đã xóa này được lưu trữ trong thư mục này cho đến khi bạn chính thức xóa chúng. Bạn có thể làm trống thủ công chúng hoặc tự động. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tự động xóa các mail trong thư mục rác của Outlook, bài viết này áp dụng cho Outlook Microsoft 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010 và Outlook Online.


Cách tự động dọn sạch thùng rác trong Outlook

Định cấu hình cài đặt nâng cao nếu bạn muốn ứng dụng Outlook tự động làm trống thư mục đã xóa mỗi khi bạn thoát khỏi ứng dụng.

1. Mở Outlook

2. Chuyển đến File.

3. Chọn Options.

Tự động làm trống các thư mục đã xóa trong thùng rác

4. Trong hộp thoại optiosn, hãy chọn Advanced.

5. Trong phần Outlook start and exit, hãy chọn Empty Deleted Items folders when exiting Outlook.

Tự động làm trống các thư mục đã xóa trong thùng rác

6. Chọn OK để áp dụng các thay đổi và tắt Outlook đi bật lại.

Khi bạn tắt Outlook, một thông báo sẽ xuất hiện hỏi “Do you want to permanently delete everything in the Deleted Items for all accounts?”

Tự động làm trống các thư mục đã xóa trong thùng rác

Nếu bạn muốn tắt Outlook và tự động dọn sạch thư mục hãy chọn Yes. Nếu bạn có suy nghĩ lại về việc làm trống hãy chọn No,đương nhiên Outlook vẫn sẽ đóng.