Bài viết này giải thích cách thêm máy in vào Chromebook của bạn, máy in này tương thích với hầu hết các máy in được kết nối với Wi-Fi hoặc có dây mạng.


Cách kết nối Máy in với Chromebook

Bạn có thể kết nối máy in với Chromebook của mình bằng cáp USB hoặc bạn có thể in từ thiết bị được kết nối với mạng Wi-Fi của mình.

- Bật máy in và kết nối với mạng Wi-Fi của bạn.

- Chọn Time ở góc dưới bên phải màn hình.

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook

- Chọn vào biểu tượng bánh rằng Setting trong cửa sổ bật lên.

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook

- Chọn Advanced ở phía bên trái của menu Setting.

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook

- Chọn Print ở phía bên trái trong Advanced.

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook

- Chọn Printers

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook

- Chọn biểu tượng Add Printer

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook


Cách in trên Chromebook

Sau khi đã kết nối máy in, bạn có thể in bất kỳ thứ gì bằng phím tắt đơn giản.

- Mở tài liệu hoặc trang web bạn muốn in và chọn Ctrl + P.

- Chọn menu thả xuống Destination và chọn See more.

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook

- Chọn máy in của bạn.

Cách thêm và kết nối máy in trên Chromebook