Nếu bạn là người dùng Windows 11/10 và có một số tệp PDF bị thiếu số trang, thì các công cụ được đề cập trong bài đăng này sẽ hữu ích cho bạn. Bạn có thể dễ dàng thêm số trang vào tài liệu PDF của mình , điều này sẽ giúp bạn biết nội dung nào có sẵn trên chính xác trang nào trên một tệp PDF cụ thể. Các công cụ này không ghi đè hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tệp PDF gốc. Một bản sao riêng của tệp PDF của bạn sẽ được tạo.

Chúng tôi đã đề cập đến 3 phần mềm miễn phí và 2 công cụ trực tuyến để thêm số trang vào PDF trên Windows 11/10. Đó là:


1. A-PDF Number

A-PDF Number là phần mềm miễn phí mà bạn có thể sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại. Nó cung cấp các cài đặt khác nhau để tùy chỉnh số trang. Ví dụ: bạn có thể đặt màu tùy chỉnh cho số trang, thêm tiền tố, đặt vị trí (dưới cùng giữa, dưới cùng bên trái và dưới cùng bên phải) để hiển thị số trang, đặt độ lệch (trang từ nơi bắt đầu đánh số), v.v ... Một ngăn xem trước cũng ở đó hiển thị bản xem trước số trang theo thời gian thực dựa trên các tùy chọn do bạn đặt.

Bạn cũng có thể đặt Loại Số (Số La Mã ở chữ hoa, Số và Số La Mã ở dạng viết thường) để thêm số trang vào PDF, đây là một tính năng thú vị. Các tùy chọn để đặt trang đầu và trang cuối để đánh số trang cũng có sẵn mà tôi thấy rất hữu ích. Ví dụ: khi bạn có một tệp PDF với hàng trăm hoặc hàng nghìn trang và bạn muốn thêm số trang từ trang 1 đến trang 10, thì những tùy chọn đó sẽ rất hữu ích.

Cách thêm số trang vào tệp PDF

Lấy công cụ này từ a-pdf.com và cài đặt nó. Mở giao diện phần mềm và sử dụng nút Duyệt để thêm tệp PDF của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tùy chọn có sẵn trên giao diện của nó để đánh số trang. Cuối cùng nhấn nút Process và lưu PDF đầu ra vào một thư mục bạn chọn.


2. SmallPDF

Nếu bạn không bận tâm về giao diện của số trang bạn sẽ thêm vào tài liệu PDF của mình, thì Smallpdf là một lựa chọn tốt cho bạn. Dịch vụ này cung cấp một công cụ Number Pages rất đơn giản để thêm số trang vào tài liệu PDF.

Công cụ này không đi kèm với các tùy chọn bổ sung như đặt màu số trang, tiền tố, v.v. Bạn chỉ có thể đặt một vị trí như trên cùng bên trái, trên cùng bên phải, dưới cùng giữa, v.v. để đánh số tệp PDF đầu vào. Điều tốt là bạn cũng có thể xem trước PDF đầu ra trước khi tải xuống máy tính của mình.

Cách thêm số trang vào tệp PDF

Bạn có thể truy cập nó từ smallpdf.comTại đó, sử dụng nút CHỌN Tệp để thêm tệp PDF từ máy tính của bạn. Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng biểu tượng thả xuống để thêm tệp PDF từ tài khoản Google Drive hoặc Dropbox của mình.

Sau khi tệp PDF được tải lên, hãy đặt vị trí số trang bằng cách sử dụng phần bên phải, sau đó nhấn nút SỐ TRANG . Khi nó đã xử lý PDF, bạn có thể xem trước đầu ra với số trang. Cuối cùng, sử dụng nút DOWNLOAD để lấy PDF đầu ra.


3. PDF24 Creator

PDF24 Creator là phiên bản dành cho máy tính để bàn của dịch vụ có tên PDF24 Tools. Hộp công cụ này mang đến hơn 30 công cụ khác nhau. Bạn có thể sử dụng nó để chỉnh sửa tài liệu PDF , so sánh tài liệu PDF, ký tài liệu PDF , chuyển đổi PDF sang các định dạng tệp khác, thêm hình mờ cho PDF và hơn thế nữa. Thêm số trang là một trong những công cụ mà bạn có thể sử dụng để đánh số tệp PDF.

Phần tốt nhất của công cụ này là nó hỗ trợ xử lý hàng lot . Vì vậy, bạn có thể thêm đồng thời nhiều tệp PDF và xử lý tất cả các tệp trong hàng đợi trong một lần.

Cài đặt công cụ này, bỏ chọn các tùy chọn không cần thiết trong quá trình cài đặt và hoàn tất quá trình cài đặt.

Cách thêm số trang vào tệp PDF

Khởi chạy PDF24 Creator và nhấp vào công cụ Thêm số trang . Bây giờ, hãy thêm tài liệu PDF của bạn bằng nút Chọn tệp . Sau khi các tệp PDF được thêm vào, các tùy chọn để đánh số trang như loại phông chữ, cỡ chữ, vị trí, màu số trang, góc, v.v., sẽ hiển thị cho bạn. Sử dụng các tùy chọn theo yêu cầu của bạn.

Theo mặc định, số trang được thêm ở định dạng {NUM} / {COUNT} , trong đó NUM là số trang hiện tại và COUNT là tổng số trang của tài liệu. Bạn có thể xóa phần {Count} và / hoặc thêm tiền tố nếu cần. Bạn cũng có thể đặt các giá trị cho khoảng cách theo chiều ngang và chiều dọc của việc đánh số đến mép của các trang.

Khi tất cả các tùy chọn đã được thiết lập, hãy nhấn nút Thêm s trang . Nó sẽ xử lý (các) tệp PDF và cung cấp nút tải xuống để lưu chúng vào máy tính của bạn.


4. PDFTK Builder

PDFTK Builder cũng là phần mềm miễn phí cho phép bạn chia nhỏ và hợp nhất các tệp PDF, xoay trang PDF, thêm số, dấu hoặc nền vào PDF. Chỉ có thể thêm một tệp PDF để thêm số vào PDF đầu vào. Bạn không thể chọn vị trí để thêm số trang. Số trang được thêm vào phần dưới cùng bên phải của các trang PDF. Một bảo vệ tài liệu tính năng cũng có sẵn mà bạn có thể sử dụng trong khi thêm số trang. Tính năng này giúp thêm chủ sở hữu và mật khẩu người dùng, bật / tắt quyền in, sao chép nội dung, v.v.

Cách thêm số trang vào tệp PDF

Sau khi cài đặt công cụ này, hãy khởi chạy nó, sau đó nhấp vào tab Nền / Dấu / Số của nó . Trong tab đó, hãy chọn tùy chọn Số Trang . Sau đó, sử dụng nút Nguồn tài liệu PDF .. để thêm tệp PDF đầu vào. Nếu muốn, bạn cũng có thể bỏ qua việc đánh số trang đầu tiên của tệp PDF đầu vào bằng tùy chọn có sẵn. Cuối cùng, nhấn nút Save As để lấy tệp PDF đầu ra với số trang vào bất kỳ thư mục nào bạn chọn.

Công cụ này không cung cấp các tùy chọn bổ sung như đặt loại phông chữ, kích thước số trang, thêm tiền tố, v.v., nhưng mục đích thêm số trang vào PDF được phục vụ rất tốt.


5. AvePDF

AvePDF là một công cụ trực tuyến cung cấp các công cụ khác nhau để thực hiện các tác vụ liên quan đến PDF, chẳng hạn như nén PDF, eSign PDF, chuyển đổi PDF sang các định dạng tệp khác, chuyển đổi hơn 100 định dạng tệp sang PDF, chỉnh sửa PDF, Tách hoặc Hợp nhất PDF, v.v. Số trang là một trong những công cụ giúp thêm số trang vào tài liệu PDF.

Công cụ Số trang của nó cho phép bạn đặt loại phông chữ, cỡ phông chữ, kiểu phông chữ và kiểu văn bản (Trang #, Trang # trong số #, v.v.) cho số trang. Bạn có thể chọn nơi bạn muốn để đặt số trang. Bạn cũng có thể xác định phạm vi trang tùy chỉnh nếu bạn không muốn phân trang tất cả các trang trong tài liệu.

Cách thêm số trang vào tệp PDF

Công cụ này cũng hiển thị bản xem trước trực tiếp của tất cả các thay đổi bạn đã thực hiện đối với cài đặt số trang trước khi xử lý tài liệu. Vì vậy, bạn sẽ có một ý tưởng tốt về cách các trang PDF của bạn sẽ trông như thế nào với kiểu đánh số trang do bạn thiết lập.