Khi bạn sử dụng Safari trên Mac, iPhone và iPad, các tệp và hình ảnh mà bạn tải xuống từ các trang web sẽ đi đến một thư mục Dowload cụ thể theo mặc đinh.. Nhưng nếu bạn thích chuyển chúng sang một vị trí khác, bạn có thể thay đổi nó.


Thay đổi vị trí tải xuống trong Safari trên Mac

1. Mở Safari trên máy Mac của bạn > Nhấp vào Preferences từ thanh menu

2. Nhấp vào tab General

3. Bên cạnh File dowload location, nhấp vào hộp thả xuống.

Cách thay đổi vị trí tải xuống trong Safari trên Mac và iOS

4. Chọn Other để duyệt và chọn một thư mục nhất định. Nếu bạn muốn chọn mỗi lần một vị trí thì hãy chọn Ask for each dowload cho phép bạn chỉ định thư mục tại thời điểm tải xuống.


Thay đổi vị trí tải xuống trong Safari trên iPhone và iPad

1. Mở Settings > chọn Safari

2. Trong General, nhấn Dowloads

3. Chọn iCloud Drive, On My iPhone hoặc Other tùy thuộc vào vị trí mà bạn muốn. Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng Add ở trên cùng để tạo một thư mục mới.

Cách thay đổi vị trí tải xuống trong Safari trên Mac và iOS

4. Chọn thư mục và nhấn vào Done


Đặt thư mục tải xuống Safari hoạt động của bạn

Cho dù bạn tải xuống hàng tấn tệp từ web hay chỉ một vài tệp, điều quan trọng là phải đặt chúng ở một vị trí thuận tiện. Vì vậy hãy dành một chút thời gian và chọn vị trí tải xuống trong Safari phù hợp với bạn.